> For tidlig utløsning > Priligy > Bivirkninger ved bruk av Priligy (dapoksetin)

Bivirkninger ved bruk av Priligy (dapoksetin)

Priligy er det eneste legemiddelet godkjent av FDA for behandling av prematur ejakulasjon (for tidlig utløsning), og inneholder den aktive ingrediensen dapoksetin. Dapoksetin tilhører legemiddelklassen SSRIer, og ble opprinnelig utviklet som en antidepressant. Den viste seg å være lite effektiv som en lykkepille, men studiene viste derimot at den var effektiv i å øke utholdenhets perioden i sengen hos menn.

Ønsket virkning av Priligy

SSRIer blir ofte foreskrevet pasienter som lider av for tidlig utløsning da er kjent bivirkning for SSRI legemidler er at den forårsaker en manglende evne til oppnå utløsning hos menn. Selvom andre SSRI legemidler er vist effektiv i å forsinke utløsning, er Priligy det eneste legemiddelet som er godkjent for behandling av dette, så langt. Hos menn som lider av for tidlig utløsning er en manglende evne til å oppnå utløsning, eller en forsinket utløsning heller en fordel enn en ulempe, og vil derfor klassifiseres som en ønskelig virkning av legemiddelet enn en bivirkning.

Dapoksetin: Svært vanlig og vanlige bivirkninger

Svært vanlige bivirkninger

Svært vanlige bivirkninger påvirker mer enn 1 av 10 personer. En svært vanlig bivirkning ved bruk av Priligy er svimmelhet. Ikke drikk alkohol sammen med Priligy da dette kun vil bidra til å øke bivirkninger som svimmelhet, tretthet og tregere reaksjonsevne. Hodepine og kvalme er også svært vanlige bivirkninger ved bruk av Priligy.

Vanlige bivirkninger

Vanlige bivirkninger påvirker opptil 1 av 10 menn, og inkluderer rødhet og varme i ansikt, tåkesyn, munntørrhet, svetting, ringing i ørene (tinnitus),og en følelse av prikking og stikking. Diaré, oppkast, magesmerte, tarmgass, forstoppelse eller fordøyelsesbesvær er heller ikke uvanlige bivirkninger ved bruk av Priligy. Priligy kan også påvirke humøret, og opptil 1 av 10 menn opplever økt irritabilitet, nervøsitet, uro, opphisselse og konsentrasjonsvansker. Priligy kan også forårsake erektil dysfunksjon (impotens), og redusert sexlyst hos menn.

Dapoksetin: Mindre vanlige og sjeldne bivirkninger

Mindre vanlige bivirkninger

Senket blodtrykk, svimmelhet eller besvimelse når du reiser deg er en mindre vanlig bivirkning ved bruk av Priligy, og kan i noen tilfeller unngås ved å ta Priligy sammen med et fullt glass vann og reise seg langsomt opp fra sittende eller liggende stilling. Unngå også å drikke alkohol sammen med Priligy, da dette kan øke svimmelhet og besvimelse, samt øke risikoen for å oppleve andre bivirkninger av legemiddelet. Priligy bør ikke brukes om du er dehydrert. Du kan være dehydrert dersom du ikke har drukket nok (ikke alkohol), du har svettet lenge, har feber, diaré eller oppkast. Hvis du opplever symptomer som tilsier at du kan besvime; svimmelhet, ør, syk eller svett, bør du sitte deg ned med hodet mellom bena eller legge deg ned, med hodet lavere enn resten av kroppen, til symptomene passerer. Uregelmessig, langsomme hjerteslag eller økt puls er også en mulig bivirkning.

Endringer i oppførsel og humør kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere som depresjon, likegyldighet, nervøsitet, unormal oppstemthet, paranoia, forvirring, desorientering, sløvhet, trøtthet, uklarhet og utmattelse. SSRI medisiner som brukes for behandling av depresjon har vært knyttet til tilfeller hvor personer har opplevd selvmordstanker under eller kort tid etter avsluttet behandling med dem. Selv om dapoksetin ikke brukes for behandling av depresjon, kan det ha potensiale til å forårsake disse bivirkningene da Priligy også er klassifisert som en SSRI medisin. Av denne grunn bør du la legen vite om du har noen endringer i humør, selvmordstanker, tanker om å skade deg selv, inkludert depressive følelser eller agitasjon, mens du tar denne medisinen eller etter avsluttet behandling.

SSRIer kan i noen tilfeller gi en manglende evne til å oppnå orgasme, og kan i enkelte tilfeller også oppleves ved bruk av Priligy. Dette er derimot en mindre vanlig bivirkning, og kan forekomme hos opptil 1 av 100 brukere.

Sjeldne bivirkninger

Sjeldne bivirkninger kan forekomme hos opptil 1 av 1000 menn som tar Priligy, og inkluderer svimmelhet etter anstrengelse, søvnanfall og streng plutselig trang til å tømme tarmen.

Priligy: Hva gjør jeg om jeg opplever bivirkninger?

Alvorlige bivirkninger

Dersom du får epileptiske anfall (kramper), besvimer eller blir ør når du reiser deg opp, du opplever å ha tanker om å skade deg selv, selvmordstanker eller du opplever andre endringer på ditt humør, bør du slutte å bruke dapoksetin (Priligy) umiddelbart og oppsøke en lege eller helsepersonell med en gang.

Andre bivirkninger

Ved bruk av de fleste medikamenter, vil enkelte bivirkninger gå over når kroppen tilvenner seg virkemidlene. Dersom bivirkningene skulle forverres eller oppleves som plagsomme anbefales det å oppsøke en lege eller annet helsepersonell som kan rådgive deg om eventuelle alternative behandlinger, doser eller andre endringer du kan gjøre for å minimalisere bivirkningene.

Disse bivirkningene er ikke nødvendigvis alle som kan oppstå ved bruk av Priligy. En fullstendig liste over alle rapporterte bivirkninger kan bli funnet I pakningsvedlegget til Priligy, eller på felleskatalogen. Dersom du opplever bivirkninger som ikke er rapportert I pakningsvedlegget kan du melde disse fra til en lege, apotek eller på legemiddelverket sitt meldeskjema.

http://felleskatalogen.no/medisin/pasienter/pil-priligy-berlin-chemie-630333

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert