> For tidlig utløsning > Priligy > Dapoksetin: Den aktive ingrediensen i Priligy

Dapoksetin: Den aktive ingrediensen i Priligy

Dapoksetin er markedsført i Norge under navnet Priligy av det farmasøytiske selskapet Berlin-Chemie, og er det eneste legemiddelet spesielt solgt for behandlingen av prematur ejakulasjon. Priligy (dapoksetin) er utviklet for behandling av menn mellom 18 og 64 år som lider av den seksuelle dysfunksjonen prematur ejakulasjon, også kalt for tidlig utløsning. Dapoksetin, virkemiddelet i legemiddelet Priligy, er en selektiv serotonin reopptakshemmer (SSRI), og ble opprinnelig opprettet som en antidepressant. I motsetning til andre selektiv serotonin reopptakshemmere, var ikke dapoksetin effektiv i å behandle depresjon, og ble den første av SSRIer til å bli godkjent som en behandling for prematur ejakulasjon av FDA. Priligy kan også kalles for et urologisk legemiddel.

Dapoxetine kjemiskesammensetning

Dapoksetin - Hvordan virker det

Serotonin produseres i hjernen på en kontinuerlig basis og som en reaksjon på fornøyelige og glade erfaringer i et normalt sunt system. En vanlig bivirkning av SSRI, som kan være deprimerende for noen, er en manglende evne til å oppnå orgasme. Når menn eller kvinner får en orgasme, blir nivåene av serotonin i en bestemt del av hjernen sluppet raskt, og serotonin må bli tatt opp på nytt. Den manglende evnen til å oppnå orgasme ved bruk av SSRI er grunnen til at SSRI er blitt foreskrevet for prematur ejakulasjon, da SSRI forsinker sædutløsning. Antidepressanter er blitt gitt pasienter tidligere som har lidd av for tidlig utløsning, men dapoksetin (Priligy) er det første legemiddelet som er godkjent av FDA eksklusivt for denne tilstanden.

serotonin i for tidlig utløsning

For utløsning til å skje, er en melding som sendes fra hjernen via nervesystemet. Nerveceller kommuniserer dette budskapet ved å frigjøre serotonin. Dette tetter hullene mellom cellene, passerer meldingen på, før de blir reabsorbert. Men hvis re-absorpsjon skjer for fort, en kjede av kommunikasjonen er brutt, noe som kan føre til problemer som depresjon eller for tidlig utløsning. Priligy dapoxetine er en serotonin reopptakshemmer (SSRI). Det bremser re-absorpsjon av serotonin, noe som åpner for bedre kommunikasjon mellom celler. Dette gjør det mulig å få bedre kontroll over impulsene som forårsaker du å ejakulere.

Utløsning er en refleks som ikke kan kontrolleres frivilig, men er diktert av meldingene som sendes fra hjernen via nervesystemet via utgivelsen av serotonin fra hjernecellene. Virkningen av serotonin reopptak stopper ejakulasjons utløsnings refleksen fra å nå hjernen raskt, noe som normalt ville føre til for tidlig utløsning til å skje. Ved å forsinke virkningen av serotonin i hjernen, gir medisinen brukeren større kontroll over sin utløsning, og øke varigheten av samleiet.

Hvor effektiv er dapoksetin?

Dapoksetin (Priligy) påvirker handlingene til kjemikalier i hjernen som oppmuntrer utløsning. Priligy tabletten fungerer best i løpet av en til tre timer etter at den er tatt, men effekten kan noen ganger vare i opptil 12 timer.

Dapoksetin øker tiden det tar deg å ejakulere og kan forbedre din kontroll over når du får utløsning. Dette vil resultere i redusert frustrasjon eller bekymring over å oppleve for tidlig utløsning, eller å komme raskere enn ønsket. Dapoksetin kan også forbedre din tilfredshet med samleie.

De fleste menn vil oppleve en økning i tiden mellom å få ereksjon og utløsning. Priligy virker hos rundt 8 av 10 menn. Disse mennene vil legge merke til en dobling eller tredobling av tiden de varer i sengen før utløsning. Priligy er ikke en kur som kan behandle for tidlig utløsning for godt, og vil bare fungere når du tar legemiddelet. Dersom årsakene til den seksuelle dysfunksjonen er psykologisk, kan Priligy muligens hjelpe ved å gi tilbake den seksuelle selvtilliten ved å kunne vare lenger i sengen. Priligy er rapportert til å ha en effekt hos menn som gjør at de varer 200-300% lenger før de opplever ejakulasjon ved samleie.

Priligy - Hvem bør ikke bruke det

Priligy (dapoksetin) bør ikke brukes hos menn under 18 år eller over 65 år, og skal ikke brukes av kvinner. Dersom du er allergisk mot dapoksetin eller noen av de andre inaktive ingrediensene i Priligy bør du ikke ta denne medisinen. Personer med hjerteproblemer som for eksempel hjertefeil eller problemer med hjerterytmen bør ikke bruke dette legemiddelet. Da en kjent bivirkning for dapoksetin er svimmelhet og mulighet for å besvime, er det ikke anbefalt brukere som har en historie med å besvime. Dersom du har hatt mania, en alvorlig depresjon eller har moderate eller alvorlige lever problemer bør du ikke bruke Priligy. Menn som bruker visse andre medikamenter bør heller ikke bruke dapoksetin, disse medisinene inkluderer:

  • MAOIs – 'monoaminoksidasehemmere' og andre legemidler mot depresjon
  • Thioridazine - mot schizofreni
  • Lithium - mot bipolar lidelse
  • Linezolid - antibiotikum til behandling av infeksjoner
  • Tryptofan - legemiddel for søvnhjelp
  • Tramadol – mot alvorlige smerter
  • Legemidler som behandler migrene
  • Johannesurt – urtemedisin

Ikke ta Priligy (dapoksetin) samtidig som noen av de legemidlene som er nevnt ovenfor. Hvis du har tatt noen av disse legemidlene, må du vente 14 dager etter at du slutter å ta det før du kan begynne å ta Priligy. Når du har sluttet å ta Priligy, må du vente 7 dager før du kan ta noen av legemidlene nevnt ovenfor. Hvis du ikke er sikker på hva du skal gjøre, må du snakke med en lege eller apotek før du tar Priligy for å forsikre deg om at det er trygt for deg å bruke.

Medikamenter mot soppinfeksjoner, HIV behandlinger (proteasehemmere), antibiotika kurer for infeksjoner og enkelte antidrepessanter bør ikke benyttes samtidig som Priligy.

Forhåndsregler: Er dapoksetin (Priligy) trygt?

Dapoksetin, under merkenavnet Priligy, er godkjent av FDA og er beregnet for å være et trygt legemiddel mot for tidlig utløsning. Som med de fleste legemidler, kan bivirkninger oppstå. Så lenge forhåndsregler følges, og du ikke bruker noen kontraindiserende medikamenter, eller har en kontraindiserende medisinsk tilstand, bør Priligy være trygt for deg. Priligy bør brukes ved forsiktighet dersom brukeren lider av visse tilstander eller bruker visse medikamenter.

Dersom du ikke lider av eller blitt diagnostisert for prematur ejakulasjon (for tidlig utløsning), eller dersom du lider av en annen seksuell dysfunksjon som f. eks impotens (erektil dysfunksjon) bør du rådgive deg med en lege før du begynner å bruke dapoksetin.

Personer med en historie med svimmelhet fra lavt blodtrykk bør være forsiktig med å ta dapoksetin. Effekten av alkohol (svimmelhet, trøtthet o.l) kan forsterkes dersom dapoksetin tas sammen med alkohol. Alkohol sammen med dapoksetin kan også føre til økt risiko for å oppleve andre bivirkninger.

Personer som har hatt problemer med sin mentale helse, som depresjon, bipolar lidelse eller schizofreni, bør rådføre seg med en lege før de bruker dapoksetin, da dette er en SSRI.

Dersom du har epilepsi, en historie med blødning eller blodpropp, nyreproblemer eller har/står i fare for høyt trykk i øyet (glaukom) bør du også rådgive deg med en lege og bruke Priligy med forsiktighet.

Les mer informasjon om Priligy, inkludert pakningsvedlegget, og rådfør deg med en lege for å finne ut om medikamenter du går på ikke kan brukes sammen med Priligy. Dersom du begynner på andre medisiner etter at du tar Priligy er det også viktig å finne ut hvordan dapoksetin interagerer med andre medisiner.

Kilder:

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert