Før du bruker Priligy

Priligy er et reseptbelagt medikament som brukes for å behandle for tidlig utløsning. Det er kun utskrevet til menn som regelmessig har utløsning innen to minutter med penetrering. For mange menn skyldes for tidlig utløsning psykologiske årsaker, og kan behandles med terapi. Denne behandlingen er best egnet for menn som lider av for tidlig utløsning på grunn av fysiske årsaker.

Priligy

På grunn av den aktive ingrediensen, dapoxetine, og egenskapene til medisinen, er Priligy plassert i samme kategori som de fleste anti-depressiva. Disse behandlingene er Selective Serotonin Reuptake Inhibitators (SSRI). Hoved forskjellen er at Priligy er en kortvirkende SSRI, og antidepresiva er langvarende. Denne forskjellen gjør at medikamentet kan påvirke områder som påvirker utløsningsprosessen. Siden det er kortvirkende, så gir dette ikke de samme bivirkningene som antidepressiva.

Priligy og andre medikamenter

Før du bruker dette legemidlet er det viktig å informere din lege om andre medikamenter som du bruker. Dette vil hjelpe prosessen med å finne ut om du kan reagere negativt ved bruk av Priligy, og kanskje være skadelig eller begrense virkemåten. Det er flere legemidler du ikke kan bruke sammen med Priligy, vær sikker på at du nevner alle reseptbelagte og reseptfri medikamenter i din konsultasjon.

Kontakt lege hvis: Ikke bruk Priligy hvis du bruker:
 • Du har brukt narkotiske stoffer
 • Du har hatt noen psykiske problemer
 • Du har epilepsi
 • Du har historie med lavt blodtrykk
 • Du drikker alkohol regelmessig
 • Antidepressiva (Særlig MAO-hemmere)
 • Tioridazin for schizofreni
 • Linezoled for infeksjoner
 • Urtemedisinen Johannesurt
 • Tramadol som smertestillende
 • Visse fungal medisiner
 • Visse HIV medisiner

Hvis du bruker kontraindiserte medisiner

Som oppført i tabellen ovenfor, bør noen medisiner ikke tas sammen med Priligy. Hvis du bruker disse medikamentene bør du slutte bruken i 14 dager før bruk av Priligy, og deretter vente 7 dager før du starter opp igjen. Alltid konsulter med din lege om dette.

Priligy med andre medikamenter

Stopp bruken
kontraindiserte
medisiner

 

Start bruken av
Priligy

Stopp bruken av
priligy

Fortsett med
kontraindiserte
medisiner


Forholdsregler ved bruk av Priligy

Alkohol Mat

Alkohol og PriligyDu bør unngå alkohol når du tar Priligy, da dens virkninger kan øke, noe som kan være skadelig.

Mat og PriligyPriligy kan tas med eller uten mat, men alltid med vann for å unngå uttørring.

Kjøring Kvinner

 Kjøring og PriligyHvis du opplever noen bivirkninger som tretthet eller svimmelhet, bør du ikke kjøre bil eller bruke tunge maskiner.

Kvinner og PriligyKvinner bør ikke bruke Priligy da det kun er blitt godkjent for bruk hos menn og kan ha negative bivirkninger.

Pågående behandling

Dette legemidlet bør tas etter behov og er ikke ansett å være en langvarig behandling. Hvis din for tidlige utløsning tilstand vedvarer, kan det være symptomatisk for et annet mer alvorlig problem. Du bør vurdere å oppsøke lege for en full medisinsk sjekk og problemet synes å være langvarig.

Les om Priligy

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert