Cialis Bivirkninger

Som med alle medikamenter, både reseptfrie og reseptbelagte, kan bivirkninger oppstå hos brukere av Cialis. Cialis (tadalafil) bivirkninger vil i stor grad være lignende bivirkningene som kan forekomme ved bruk av andre potenspiller som Viagra, Sildenafil og Levitra. Hvor vanlige og alvorlige de er kan variere fra person til person, og noen brukere vil ikke oppleve noen bivirkninger ved bruk av dette legemiddelet i det hele tatt.

Virkningen av tadalafil

Cialis, et potensmiddel for menn, inneholder den aktive ingrediensen tadalafil, som motvirker den medisinske tilstanden kalt erektil dysfunksjon (også kaldt impotens). Cialis motvirker impotens ved å selektivt hindre fosfodiesterase type 5 (PDE5) kjemikalie i kroppen. PDE5 kjemikalie er et stoff i kroppen som bryter ned syklisk guanosinmonofosfate (cGMP). cGMP er enkelt fortalt et signalmolekyl som signaliserer kroppen til å sende blod til penis som resulterer i en ereksjon. PDE5-hemmeren Cialis motvirker PDE5, som gjør at kroppen vil være i stand til å sende ut cGMP og oppnå en ereksjon.

I tillegg til å behandle erektil dysfunksjon, er Cialis også godkjent av FDA for å behandle benign prostatahyperplasi (BPH) hos menn. Cialis er den første potenspillen som er blitt godkjent for å behandle denne tilstanden, og den er effektiv i å behandle både impotens og forstørret prostata (BPH) samtidig. For behandling av forstørret prostata er den anbefalte dosen 5 mg Cialis daglig.

Cialis: Mulige Bivirkninger

Noen bivirkninger av Cialis inkluderer hodepine, urolig mage, diaré, hukommelsesproblemer, muskel eller ryggsmerter, kvalme, lavt blodtrykk, unormal utløsning, langvarig ereksjon (priapisme), tåkesyn og endringer i fargesynet. En vanlig bivirkning ved bruk av Cialis er rødme eller varme i ansikt, på hals og på brystet. Influensalignende symptomer som tett nese, nysing eller sår hals er heller ikke en uvanlig bivirkning ved bruk av Cialis.

Cialis bivirkninger Nevrologisk

Hodepine og svimmelhet er vanlige nevrologiske bivirkninger av Cialis. Disse bivirkningene er vanligvis svært milde og er ikke en grunn til bekymring. Hukommelsestap, svimmelhet og besvimelse er en sjelden bivirkning av denne medisinen.

Hode

Rødhet og varme i ansikt, hals og bryst er en vanlig bivirkning ved bruk av Cialis. Influensalignende symptomer som tett nese og sår hals er også vanlige bivirkninger. Mindre vanlige bivirkninger inkluderer tørr munn, tåkete syn og neseblod. Hevelse i ansikt, utslett og hørselstap er sjeldne bivirkning av Cialis.

Kardiovaskulære

Bivirkninger som påvirker det kardiovaskulære systemet (hjerte og blodkar) er ikke svært vanlig men kan forekomme. Mindre vanlige kardiovaskulære bivirkninger inkluderer hjertebank og økt puls, og bør tas på alvor hvis de oppstår. Sjeldne kardiovaskulære bivirkninger som hjerteinfarkt, slag og økt eller senket blodtrykk er svært alvorlig og vil kreve legehjelp.

Gastrisk

Fordøyelsesproblemer er en av de mindre vanlige bivirkningene ved bruk av Cialis. Kvalme og sure oppstøt kan også forekomme, men det er mindre vanlig.

Penis

Bortsett fra den ønskede Cialis effekten, å oppnå og opprettholde en ereksjon, kan en forlenget ereksjon (4+ timer) og priapisme forekomme en sjelden gang hos brukere. Enkelte brukere av Cialis kan også oppleve anorgasmia, hvor det oppleves som vanskeligere å oppnå orgasme eller å ejakulere. Priapisme er en sjelden bivirkning, og betyr å ha en forlenget ereksjon (over 6 timer) og kan være smertefull. Dersom en ereksjon varer i mer enn 4 timer bør en lege eller annet helsepersonell bli kontaktet.

Muskulære

Vanlige muskulære bivirkninger inkluderer milde ryggsmerter og muskelverk. Å oppleve mer betydelige muskelsmerter er langt mindre vanlig, men kan forekomme.

Cialis bivirkninger

Klikk på det relevante området på kroppen for å finne ut hvordan det kan bli påvirket av Cialis.


En sjelden bivirkning, plutselig nedsatt syn, inkludert permanent blindhet, i ett eller begge øyne (NAION), kan forekomme. Hvis dette alvorlige problemet oppstår, slutte å ta tadalafil og få medisinsk hjelp umiddelbart. Du har en litt større sjanse for å utvikle NAION hvis du har hjertesykdom, diabetes, høyt kolesterol, visse andre øyeproblemer ("overfylt disk"), høyt blodtrykk, hvis du er over 50, eller hvis du røyker.

Plutselig nedsatt eller tap av hørsel, noen ganger med øresus og svimmelhet, er en annen sjelden bivirkning av Cialis som kan forekomme. Slutt å ta tadalafil og få medisinsk hjelp umiddelbart dersom dette oppstår.

I sjeldne tilfeller kan Cialis brukere oppleve å få en smertefull eller langvarig ereksjon som varer 4 timer eller mer. Dersom du opplever en forlenget ereksjon (priapisme), slutt å bruk dette medikamentet, og få medisinsk hjelp med en gang, ellers kan permanente problemer oppstå.

En meget alvorlig allergisk reaksjon på dette stoffet er sjelden. Men få medisinsk hjelp umiddelbart hvis du merker symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, inkludert: utslett, kløe/hevelse (spesielt i ansikt, tunge og hals), alvorlig svimmelhet, og problemer med å puste.

Allergiske reaksjoner på Cialis

Konsulter med en lege eller helsepersonell hvis du er allergisk mot tadalafil før du tar Cialis. Oppgi også andre allergier du har, da Cialis inneholder også inaktive ingredienser som kan forårsake allergiske reaksjoner eller andre problemer. Snakk med din lege eller les pasientinformasjon for mer informasjon.

Dersom du har intoleranse for blant annet enkelte sukkertyper, som for eksempel laktose, bør du ta kontakt med lege før du tar dette legemidlet. Dersom du er intolerant eller allergisk mot noen av de andre ingrediensene bør du ikke bruke Cialis (tadalafil) med mindre din lege har vurdert at det er trygt for deg å bruke:

Cialis Ingredienser

Tablettkjernen

 • Tadalafil (2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg)
 • Laktosemonohydrat
 • Krysskarmellosenatrium
 • Hydroksypropylcellulose
 • Mikrokrystallinsk cellulose
 • Natriumlaurylsulfat
 • Magnesiumstearat

Filmdrasjering

 • Laktosemonohydrat
 • Hypromellose
 • Triacetin
 • Titandioksid (E171)
 • Gult jernoksid (E172)
 • Talkum

Cialis bivirkninger: vanlig, uvanlig og sjeldne bivirkninger

Vanlige
Uvanlig
Sjeldne
Hodepine
Rødme og varme i ansikt
Influensasymptomer
Fordøyelsesproblemer
Svimmelhet
Ryggsmerter
Muskelverk
Tåkete syn
Tørr munn
Trøtthet
Bryst og muskelsmerter
Økt hjertefrekvens og hjertebank
Økt/senket blodtrykk
Priapisme
Hjerteinfarkt / slag
Allergisk Reaksjon

Er Cialis farlig?

De fleste vanlige bivirkningene er ikke skadelige, og Cialis er derfor ikke ansett som et farlig legemiddel å bruke. Du bør ikke bruke Cialis uten å ha blitt anbefalt dette av en lege, da legen vil vurdere om Cialis er egnet for deg, og hvilken dose som er trygg for deg å bruke.

Seksuell aktivitet kan sette ekstra belastning på hjertet, spesielt hvis du har hjerteproblemer. Hvis du har hjerteproblemer og opplever noen av disse alvorlige bivirkninger mens du har sex, stoppe og få medisinsk hjelp umiddelbart: kraftig svimmelhet, besvimelse, bryst / kjeve / venstre arm smerter, kvalme.

Noen menn som har fått Cialis i kliniske studier har rapportert svimmelhet. Undersøk nøye hvordan du reagerer på tablettene før du kjører bil eller bruker maskiner.

Husk at legen din har foreskrevet denne medisinen fordi han eller hun har dømt at fordelen for deg er større enn risikoen for bivirkninger. Mange som bruker legemiddelet Cialis opplever ikke alvorlige bivirkninger.

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert