Cialis Doser

Cialis er tilgjengelig i dosene 2,5 mg til 20 mg

Cialis inneholder den aktive ingrediensen tadalafil og er et legemiddel for menn med erektil dysfunksjon. Tadafil er en PDE5-hemmer som motvirker PDE5 enzymet i kroppen, og enkelt forklart utvider blodkar og øker blodtilførsel til penis. Dette gjør at blodet strømmer lettere inn i penis, som igjen fører til en bedret ereksjon. Hvis du ikke har en erektil dysfunksjon, så vil ikke dette legemidlet hjelpe noe for deg.

Anbefalt dose med tadalafil (Cialis) når man starter å bruke legemidlet er 10 mg, men den kan bli skrevet ut på resept med en dose på 2,5 mg, 5 mg, 10 mg og 20 mg. Dosene har blitt plassert inn i to forskjellige grupper. 2,5 mg og 5 mg kalles for Cialis Daily (Daglig Cialis), mens både 10 mg og 20 mg kalles bare for Cialis. Begge typene Cialis er markedsført av selskapet Lilly.

Cialis og Daglig Cialis - Hva er forskjellen?

Forskjellen mellom Cialis og Cialis Daily er at Cialis Daily (2,5 mg og 5 mg) skal bli tatt hver dag og Cialis (10 mg og 20 mg) er ment for bruk ved behov. Cialis virker i opptil 36 timer og det er derfor både 10 mg og 20 mg ikke er ment for daglig bruk. Du skal ikke ta mer enn en Cialis tablett per 24 timer. Cialis Daily er anbefalt å tas daglig med 5 mg til omtrent samme tid.

Daglig Cialis, i dosen 5 mg, har også bevist å hjelpe mot godartet forstørret prostatakjertel (BPH), men 2,5 mg dosen derimot er ikke blitt undersøkt om har noe effekt på dette enda. Dette er grunnen til at pasienter med BPH som ikke er tolerante mot tadalafil 5 mg burde vurdere en alternativ behandling, da den lavere dosen ikke er bevist effektiv i behandling av benign forstørret prostatakjertel.

Hvilken Cialis dose passer best for meg?

Før du får foreskrevet Cialis, er det viktig å informere legen om din medisinske historie, din helse, og eventuelle andre medisiner du bruker for øyeblikket, slik at du vil få foreskrevet dosen som egner seg best for deg, eller en annen potenspille.

Daglig Cialis er ofte anbefalt i dosen 5 mg, mens Cialis ved behov, blir anbefalt som 10 mg. Disse dosene kan justeres opp eller ned ved behov. Cialis ved behov skal tas 30-60 minutter før samleie, da det tar ca. 30min før tadalafil virker i kroppen. Effekten varer i opptil 36 timer, som gjør at pillen er ofte brukt til bruk i helgen. Daglig Cialis inneholder en lavere mengde med virkestoffet tadalafil, og du må derfor ta Cialis Daily i opptil en uke før du merker endering i din potens. Da tadalafil vil være aktivt i kroppen hele tiden mens du bruker Cialis Daily, vil det være mulig å oppnå og opprettholde ereksjon når som helst mens du bruker medisinen. Alle potensmidler virker derimot ikke like godt for alle, og enkelte personer kan oppleve flere bivirkninger ved bruk av legemiddelet enn andre.

Studie fra Eli Lilly and Company (Lilly) med 623 kandidater, viser til at Cialis Daglig, statistisk signifikant har økt IIEF-EF (International Index of Erectile Function) hos menn over 18. Deltakerne var menn som hadde noen respons (IIEF-EF > /= 17) men var ikke i stand til å oppnå normal erektil funksjon (IIEF-EF <26) ved bruk av maksimal dose av "ved behov" potensmidler, som Viagra, Levitra og Cialis. Flere pasienter opplevde en bedre effekt av Cialis 5 mg enn med Cialis 2,5mg eller Placebo effekt. Hele 41,4% menn opplevde en bedre ereksjonsevne ved bruk av Cialis 5mg, sammenlignet med 33,5% med Cialis 2,5mg og 8,5% med placebo den fjerde uken.

Cialis 2,5 mg Cialis 5 mg Placebo
33,5% 41,1% 8,5%

Hvis du glemmer å ta en tablett med Cialis Daily kan du ta den så raskt som mulig den samme dagen, men ikke ta dobbel dose neste dag.

Kan en Cialis dose justeres?

Hvis man opplever bivirkninger ved bruk av Cialis eller Cialis Daily, så kan dosen senkes. Om man derimot ikke oppnår ønsket effekt med dosen man har blitt beskrevet, så kan den økes. Det er viktig å rådføre seg med en lege før man reduserer eller øker dosen. Dersom du opplever flere bivirkninger enn ønskelig, eller ikke ønsket effekt, med bruk av Cialis, kan du også prøve et alternativt potensmiddel.

Tadalafil (Cialis) - Hvem bør ikke bruke dette?

Cialis kan ikke brukes av alle. Sammen med en lege vil du kunne finne ut om Cialis vil være trygt for deg å bruke. Selv om Cialis anses som trygg for deg å bruke, basert på dine medisinske opplysninger, er det vanskelig å vite om du vil oppnå ønsket effekt eller en uønsket effekt (bivirkninger). Du skal ikke ta Cialis dersom din helsetilstand frasier deg å være seksuelt aktiv (f. eks kardiovaskulære plager).

Før du bruker legemidlet fortell legen din om alle dine medisinske problemer, og spesielt hvis du har eller noen gang har hatt følgende: hjerteproblemer, hjertesvikt, uregelmessig hjerteslag, hjerteinfarkt, lavt blodtrykk eller høyt blodtrykk som ikke er kontrollert, slag, problemer med nyrene eller leveren, retinitis pigmentosa (en sjelden øyesykdom), alvorlig synstap, magesår eller et type blødnings problem, en deformert/skjev penis eller om man har peyronies sykdom, en ereksjon som har vart i mer enn hele 4 timer, problemer med blodcellene som sigdcelleanemi, myelom eller leukemi. Du skal heller ikke bruke Cialis hvis du vet at du har allergi mot tadalafil. Noen legemidler skal ikke bli tatt samtidig som Cialis, i og med at legemidlene du tar kan resultere i en redusert eller økt effekt av tadalafil. Du bør ikke ta Cialis (tadalafil) sammen med andre PDE5-hemmere (Viagra, Sildenafil eller Levitra), eller Priligy mot for tidlig utløsning. Dersom du bruker medisiner med nitrater skal du ikke bruke Cialis, eller andre PDE5-hemmere.

Kilder:

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert