> Impotens > Hva er seksuell dysfunksjon?

Hva er seksuell dysfunksjon?

Seksuell dysfunksjon er et fellesbegrep på seksuelle funksjonsforstyrrelser som kan oppstå hos både menn og kvinner. Funksjonsforstyrrelsene innebærer at man opplever vanskeligheter i et eller flere stadier av de seksuelle aktivitetene, og inkluderer alt fra lyst, orgasme og opphisselse til sviktende genital respons og smerter ved samleie. Forstyrrelsene utarter seg gjerne forskjellig mellom kjønnene, og må således behandles på ulik måte. Genital dysfunksjon er for eksempel mest vanlig blant menn, mens smerter under samleie er mer vanlig hos kvinner.

Årsakene til funksjonsforstyrrelser kan være mange. Emosjonelle faktorer slik som mangel på tillit eller fravær av kommunikasjon mellom partnere kan ofte spille en stor rolle. Psykiske faktorer slik som tidligere seksuelle traumer, frykt, depresjon, skyldfølelse eller seksuelle forstyrrelser kan også trigge problemene. Angstlidelser er i den forbindelse den vanligste årsaken til funksjonsforstyrrelser hos kvinner, samtidig den også gjerne bidrar til erektil dysfunksjon hos menn.

Andre faktorer som bidrar til seksuelle funksjonsforstyrrelser, kan også være av en mer fysisk karakter og inkluderer ulike former for rusmidler (alkohol, tobakk, narkotika, medisiner, etc.), ryggskader, sykdom, hormonelle mangler, svikt i ulike organsystemer, medfødte defekter, osv. Hos kvinner vil fysologiske endringer som påvirker forplantningssystemet ofte kunne forårsake funksjonsforstyrrelser av ulike slag. Dette kan være endringer som for eksempel graviditet, overgangsalder og premenstruelt syndrom.

Man deler gjerne seksuell dysfunksjon inn i 4 forskjellige undergrupper; nedsatt libido, sviktende genital respons, orgastisk dysfunksjon og smerter under samleie. Disse undergruppene er beskrevet i detalj nedenfor.

Nedsatt libido

Dette er det vanligste seksuelle problemet blant kvinner, og refererer til manglende lyst til å ha samleie eller gjennomføre seksuelle aktiviteter. Problemet bidrar imidlertid ofte til at man også opplever lav seksuell opphisselse og nytelse, noe som videre gjør at det sjelden oppnås orgasme. Nedsatt seksuell lyst kan vedvare over en kortere eller lengre periode, og kan dessuten variere fra generell manglende lyst på sex til manglende seksuell lyst for en nåværende partner. Enkelte kan oppleve at problemet plutselig oppstår etter en periode med normal seksuell tilfredsstillelse, men andre kan også ha hatt problemer med liten eller ingen seksuell lyst hele livet.

Man antar at mellom 10-51% av kvinner i ulike land lider av nedsatt libido, og årsakene synes å være mange. Distraksjoner, negative seksuelle forventninger, seksuell angst, aldring, tretthet, depresjon, stress, sykdom, problemer med å bli gravid og langvarige parforhold der alt blir rutine, er alle faktorer som kan bidra til å redusere den seksuelle lysten hos kvinner. Enkelte medikamenter slik som antidepressiva, p-piller og blodtrykksmedisiner (betablokkere) kan også bidra til at man får mindre lyst på sex. I motsatt fall vil god mental helse, gode seksuelle erfaringer, positive følelser for partneren og et positivt selvbilde som oftest øke både opphisselsen og den seksuelle lysten hos kvinner.

Mange lurer på hva man kan gjøre for å behandle nedsatt libido, og det finnes foreløpig ikke et fullgodt svar på dette spørsmålet da markedets nåværende medisiner har vist seg å ha liten eller ingen effekt. Verken tilskudd av små mengder testosteron eller bruk av Viagra har hatt de samme revolusjonerende virkningene hos kvinner som de har hatt hos menn, og foreløpig ser det ut til at psykologisk rådgivning er det eneste alternativet som fungerer til en viss grad. Kognitiv atferdsterapi er i den forbindelse en behandlingsmetode som har gitt positive resultater. Her identifiserer og påvirker man de faktorene som bidrar til seksuell dysfunksjon, slik som urimelige forventninger, distraherende tanker, manglende erotisk stimulering eller manglende fysisk stimulering. Behandlingen har som formål å bedre den følelsmessige nærheten og kommunikasjonen mellom et par, samt forsterke deres evne til å stimulere hverandre erotisk.

Sviktende genital respons

Dette er en annen form for seksuell dysfunksjon som ofte refereres til som erektil dysfunksjon, eller bedre kjent som impotens hos menn. Hos kvinner har imidlertid begrepet blitt erstattet med problemer med lyst eller opphisselse, da dette ansees som mindre fordømmende. Tilstanden er likevel mest vanlig hos menn, og innebærer at man har vanskeligheter med å oppnå eller opprettholde en ereksjon for å kunne gjennomføre ønskede seksuelle aktiviteter. Problemet oppstår gjerne som følge av angst, stress, alder, medisiner, sykdom, mangel på seksuell opphisselse eller mangel på nytelse av seksuell aktivitet.

Erektil Dysfunksjon

Ereksjonssvikt hos menn defineres ofte først som impotens eller erektil dysfunksjon når ereksjon uteblir i mer enn 50% av tilfeller.

Når en mann blir seksuelt opphisset, vil normalt penisvevet, corpus vavrnosum, fylles med blod slik at man får en erigert penis. Hos menn som lider av erektil dysfunksjon, vil imidlertid blodet hindres fra å strømme til denne delen av penis ved at blodårene trekker seg sammen. Dermed vil man heller ikke kunne oppnå tilstrekkelig ereksjon for å gjennomføre et samleie.

slapp og erigert penis

Det kan være både fysiske og psykologiske årsaker til at man får opplever sviktende genital respons. Undersøkelser viser imidlertid at det først og fremst er fysiske forhold som forårsaker erektil dysfunksjon hos menn, noe som er hovedgrunnen til at potensmedisiner som Viagra og Cialis har hatt stor suksess.

Potenspiller er i den forbindelse den vanligste behandlingen mot impotens som oppstår som følge av fysiske årsaker, og det er de reseptbelagte legemidlene som har påvist best effekt. For psykologisk impotens drimot, spiller det mindre rolle om medisinen man bruker faktisk fungerer. Alt som ofte skal til for å bedre tilstanden er at man har god tro på at medikamentet eller behandlingen vil fungere. Den såkalte placeboeffekten av medisinen vil altså være langt sterkere enn dens faktiske virkning.

Ulike former for sviktende genital respons hos menn

Impotens: Den vanligste formen for sviktende genital respons. Man vil normalt få diagnosen dersom man regelmessig har vanskeligheter med å oppnå eller beholde en ereksjon. Menn over 40 år er mer utsatt for å utvikle ereksjonsproblemer enn yngre menn, men tilstanden kan forekomme i alle aldre.

For tidlig utløsning: Rammer vanligvis yngre menn, men kan også forekomme i alle aldersgrupper. Denne formen for erektil dysfunksjon innebærer at man ikke klarer å kontrollere utløsningen og at den derfor skjer mye tidligere enn ønsket når man blir seksuelt stimulert. For øyeblikket er det kun legemiddelet Priligy som er klinisk bevist å hjelpe mot for tidlig utløsning, og foreskrives kun dersom det tar mindre enn 2 minutter etter penetrering før du opplever å oppnå sædutløsning.

Forsinket utløsning:I motsetning til for tidlig utløsning, er forsinket utløsning hvor man har problemer med å oppnå utløsning. Enkelte menn som lider av forsinket utløsning kan fortsatt oppnå orgasme, men de vil ikke få utløsning.

Orgastisk dysfunksjon

Orgastisk dysfunksjon, også kalt orgasmeforstyrrelser, er en lidelse som forekommer oftere hos kvinner enn hos menn. Tilstanden innebærer at man opplever vedvarende forsinkelser eller fullstendig fravær av orgasme under de seksuelle aktivitetene, til tross for seksuell tenning og lyst, og kan være et resultat av fysiske, psykiske eller farmakologiske årsaker. SSRI-medikamenter mot depresjon er for eksempel en meget vanlig farmasøytisk årsak til problemet, ettersom slike medisiner både kan utsette og fjerne orgasmer helt. Forsinket utløsning eller vansker med å oppnå orgasme og utløsning hos menn kan være grunnet SSRI-medikamenter som nevnt ovenfor. Legemiddelet mot for tidlig utløsning (Priligy) ble opprinnelig produsert som en SSRI, men viste seg mer effektiv i å utsette ejakulasjon hos menn.

Orgasmeforstyrrelse er den nest vanligste seksuelle dysfunksjonen hos kvinner, og oppleves av så mange som 20-30% av alle kvinner. Kvinner som lider av dette problemet, vil ofte ikke være i stand til å glede seg like mye over andre sider av det seksuelle samværet, og som et resultat av dette, mister de derfor en del av sin seksuelle appetitt. Studier viser at sexologisk rådgivning er den beste behandlingen mot psykisk orgastisk dysfunksjon, da problemet ofte skyldes uvitenhet om egne erogene soner, og manglende trening i hvordan å oppnå orgasme med en partner.

Smerter under samleie

I likhet med orgasmeforstyrrelser, er også dette en dysfunksjon som først og fremst forekommer hos kvinner. Tilstanden refereres ofte til som dyspareuni eller vaginisme, og kan forårsake uutholdelige smerter hos kvinnen under den seksuelle akten.

Dyspareuni: I mange tilfeller et resultat av vaginal tørrhet, altså at man ikke blir tilstrekkelig våt før et samleie. Mangelen på smøring kan skyldes at man ikke blir tilstrekkelig tent eller stimulert før samleiet, men kan også oppstå som følge av hormonelle endringer fra overgangsalder, graviditet eller amming. I tillegg kan enkelte prevensjonskremer gjøre at man blir ekstra tørr i skjeden.

Den beste behandlingen mot dyspareuni er glidekremer som man kan kjøpe over nett eller på apoteket. Butikker som selger sexleketøy har også ofte et godt utvalg av slike hjelpemidler i forskjellige dufter og smaker.

Vaginisme: Det finnes ingen nøyaktig forklaring på hva som forårsaker vaginisme, men man har funnet beviser på at seksuelle traumer, slik som voldtekt eller overgrep, ofte spiller en rolle. Tilstanden fører til at man får ufrivillige kramper i musklene i skjedeveggen under samleie, noe som gjerne forstyrrer den seksuelle akten.

Vestibulitt: En annen seksuell smertelidelse som ofte forekommer hos kvinner, er vulvodynia eller vulva vestibulitt. Lidelsen er et resultat av en betennelsestilstand i vaginalåpningen og gjør at man opplever sterke, brennende smerter ved penetrering som kan gjøre det umulig å gjennomføre et samleie. Vestibulitt kan være akutt eller kronisk, og skyldes en infeksjon i vulva. Man har foreløpig ikke klart å finne ut hva det er som forårsaker infeksjonen.

Behandlingsmetodene som finnes for vestibulitt inkluderer salver, kremer, medisiner, laserbehandling, operasjon, stressmestringsteknikker, kostholdsendringer, sexologisk rådgivning og biofeedback. Effekten av de forskjellige behandlingene er imidlertid varierende, og man foreløpig ikke har funnet en fullgod kur eller medisin som man med sikkerhet vet at hjelper.

Kilder:

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert