> Impotens > Levitra > Bivirkninger ved bruk av Levitra

Levitra Bivirkninger

Levitra (vardenafil) er tilgjengelig i lave dosestyrker som kan minimere muligheten for å oppleve bivirkninger. Levitra er likevel klinisk bevist å være en effektiv behandling mot impotens. Levitra tabletter er tilgjengelig i dosene 5 mg, 10 mg og 20 mg.

Potensmidler som Cialis (tadalafil) kan føre til lavt blodtrykk dersom det tas med alkohol, mens Levitra (vardenafil) ikke synes til å ha samme effekten på blodtrykket når det tas sammen med alkohol. Selvom du velger Levitra over andre potensmidler kan alkohol påvirke kroppen din på andre måter. Alkohol kan imidlertid påvirke evnen til å oppnå ereksjon, selv mens du tar medikamenter mot erektil dysfunksjon.

Mange menn som velger å bruke Levitra tabletter mot impotens opplever sjeldent bivirkninger. Dersom Levitra brukere opplever noen bivirkninger er de ofte minimale, grunnet de lave dosene på medikamentene. Men alle mennesker er forskjellige, og det er alltid nyttig å vite om potensielle bivirkninger ved bruk av legemidler.

Vanlige bivirkninger ved bruk av vardenafil

Det er få bivirkninger som er vanlig ved bruk av Levitra (vardenafil). Hodepine er en veldig vanlig bivirkning, og er opplevd hos mer enn 1 av 10 menn som bruker Levitra.

Rødme og varme i ansikt, tett eller rennende nese, fordøyelsesvansker og svimmelhet er vanlige bivirkninger hos menn som bruker Levitra, og kan påvirke opp til 1 av 10 brukere. Reis deg opp sakte fra sittende eller liggende stilling for å redusere risikoen for svimmelhet eller ørhet.

Menn som tar for mye Levitra kan oppleve flere eller forsterkede bivirkninger, og kan oppleve å få alvorlige ryggsmerter. Det er også frarådet å konsumere grapefrukt eller grapefrukt juice mens du tar denne medisinen. Grapefrukt reduserer muligheten for kroppen å behandle vardenafil, noe som betyr mer enn normalt

Uvanlige og sjeldne bivirkninger ved bruk av Levitra

Uvanlige bivirkninger kan påvirke opp til 1 av 100 brukere, og inkluderer nummenhet, søvnighet, søvnforstyrrelser, hevelse i hud og slimhinner, øresus, raske hjerteslag eller hjertebank, andpustenhet, forhøyede nivåer av leverenzymer i blodet, utslett, ryggsmerter, muskelsmerter og muskelstivhet, langvarig ereksjon og illebefinn. Påvirkning av synet som; rødhet i øyet, effekt på fargesyn, lysfølsomhet, øyesmerter og ubehag er andre uvanlige symptomer. Acid reflux (GERD), gastritt, magesmerter, diaré, oppkast, kvalme og tørr munn kan også oppleves av opptil 1 av 100 menn som bruker Levitra.

Kardiovaskulære problemer er sjeldne bivirkninger ved bruk av Levitra, og kan oppleves hos opp til 1 av 1000 brukere menn som bruker Levitra. Kardiovaskulære plager inkluderer hjerteinfarkt, endret hjerterytme, angina, høyt eller lavt blodtrykk, og brystsmerter. Betennelse i øynene (konjunktvitt), økt trykk i øyet (glaukom), og økt tåreflod er sjeldne bivirkninger som kan oppstå i øyet. Følsomhet for sollys i huden, angst, besvimelse, hukommelsestap, anfall, neseblødning og allergiske reaksjoner er andre sjeldne bivirkninger ved bruk av Levitra.

En alvorlig allergisk reaksjon på Levitra (vardenafil) er sjelden. Dersom du opplever symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon må du få umiddelbar medisinsk hjelp. Symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon inkluderer: alvorlig svimmelhet, problemer med å puste, utslett, kløe eller hevelse (spesielt i ansikt, tunge og hals).

Allergiske Reaksjoner på Levitra

Levitra ingredienser
Tablettkjernen:
Vardenafil 5 mg, 10 mg eller 20 mg
Krysspovidon
Magnesiumstereat
Mikrokrystallinsk cellulose
Kolloidal vannfri silika
Filmdrasjeringen:
Makrogol 400
Hypromellose
Titandioksid (E 171)
Gult jernoksid (E 172)
Rødt jernoksid (E 172)

Dersom du er allergisk mot noen av ingrediensene i Levitra tabletten bør du ikke bruke dette legemiddelet. Levitra inneholder ikke laktosemonohydrat, og passer gjerne da bedre mot de som er intolerant mot laktose, da de andre potenspillene som Viagra og Cialis inneholder laktosemonohydrat i filmdrasjeringen.

Levitra bivirkninger: Dette gjør du

Bivirkninger oppleves gjerne mer hyppig i begynnelsen når du nettopp har begynt å ta en ny medisin. Bivirkninger kan bortfalle når du har tatt medisinen en stund og kroppen er blitt vant til legemiddelet. Dersom plagsomme bivirkninger fortsetter og du lurer på om du bør fortsette å ta medisinen bør du kontakte en lege. En lege vil være i stand til å anbefale deg en alternativ medisin eller en lavere dose Levitra, da en lavere dose ofte resulterer i mindre bivirkninger.

Levitra dosen som er foreskrevet til deg er avhengig av din personline situasjon og medisinske tilstand. For de fleste menn er standard dosen 10 mg passende, mens menn som har en viss medisinsk tilstand eller tar medikamenter som har en interaksjon med Levitra blir ofte foreskrevet den lavere dosen. 5 mg er som oftest foreskrevet til menn over 65 år i tillegg til de som opplever bivirkninger ved standard dosen 10 mg. For de som ikke oppnår ønsket effekt med 10 mg og ikke opplever bivirkninger, kan få foreskrevet 20 mg.

Dersom du opplever alvorlige bivirkninger av Levitra

Slutt å bruke Levitra (vardenafil) og kontakt legen din med en gang dersom du opplever noen av disse alvorlige bivirkningene:

  • Plutselig synstap
  • Ringing i ørene, eller plutselig hørselstap
  • Brystsmerter eller tung følelse, smerte som sprer seg til arm eller skuldre, kvalme, svette, generelt dårlig følelse
  • Uregelmessig hjerterytme
  • Hevelse i hender, ankler eller føtter
  • Kortpustethet
  • Synsforstyrrelser
  • Ørhet, besvimelse
  • Smertefull eller langvarig (4+ timer) ereksjon
  • Anfall (kramper)

Bivirkninger oppgitt i denne artikkelen nevner nødvendigvis ikke alle bivirkninger som kan oppleves ved bruk av Levitra. Dersom du opplever bivirkninger av Levitra som ikke er nevnt noe sted, kan du rapportere dette til statens legemiddelverk.

Er Levitra farlig?

Da Levitra er et reseptbelagt legemiddel vil en lege ha vurdert din medisinske tilstand, andre medisiner du går på, for å sørge for at Levitra kun er foreskrevet dersom den positive effekten er større enn sjansen for at du vil oppleve plagsomme eller alvorlige bivirkninger.

Generisk Levitra

Det er viktig å ikke kjøpe falske Levitra tabletter eller piller som utgir seg for å være en ´generisk´ versjon av legemiddelet. Da produsenten av Levitra, Bayer Pharma AG, fortsatt eier patenten på Levitra (Vardenafil). Alle andre legemidler som utgir seg for å være en trygg generisk versjon av Levitra er derfor utrygg for bruk, da det er umulig å vite hva tablettene inneholder da de ikke er godkjent for salg. Du bør ikke sette din helse i fare ved å bruke utrygge legemidler.

Original Levitra kan gjenkjennes ved at den er oransje i fargen med et BAYER kors på den ene siden, og dosen (5, 10 eller 20) på den andre siden av den filmdrasjerte tabletten.

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert