Resept for 299kr uansett behandling x

Tadalafil

Bestill resept og Tadalafil 10mg-20mg på nett

Utmerket 229 vurderinger på
 1. Gjennomfør en kort, skriftlig legekonsultasjon
 2. Velg dose og pakningsstørrelse
 3. Vent på legevurderingen for trygg foreskriving
 4. Få tilsendt din behandling

Resept kun 299.00 kr

Trykk her for å bli tilsendt kun resept i posten

Hva er Tadalafil?

Tadalafil er en generisk versjon av potenspillen Cialis, og ble i 2017 godkjent for salg i Norge. Tadalafil kan sammenlignes med Sildenafil, som er den generiske varianten av Viagra. Både Sildenafil og Tadalafil er lovlige legemidler som har gjennomgått kliniske studier og lange godkjenningsprosesser som de originale variantene før de blir godkjent for salg og markedsføring i Norge av statens legemiddelverk.

Tadalafil inneholder virkemiddelet med samme navn, tadalafil, som også finnes i den originale versjonen. Disse to potenspillene virker på helt lik måte, og er også like gode.

Strukturformel av tadalafil

I tillegg til å behandle erektil dysfunksjon, eller impotens, brukes Tadalafil også i behandling av benign prostatahyperplasi (BPH) hos menn og pulmonal arteriell hypertensjon hos voksne.

Hvordan virker Tadalafil?

Tadalafil virker ved å hindre virkningen av syklisk guanosinmonofosfate, også kjent som syklisk GMP og cGMP. Mer spesifikt hemmer tadalafil selektivt fosfodiesterase type 5 (PDE5) kjemikaliet i kroppen.

Syklisk guanosinmonofosfate (cGMP) er vanligvis brutt ned av en annen kjemikalie i kroppen som kalles fosfodiesterase type 5 (PDE5). Tadalafil virker ved å hindre virkningen av PDE5, og dermed stopper nedbrytningen av cGMP. Det vil si at at blodkarene holdes utvidet lenger, noe som forbedrer blodstrømmen til penis og bidrar til å opprettholde en ereksjon.

Da tadalafil bare forsterker handlingene til de kjemiske budbringerne som er ansvarlig for å produsere en ereksjon, vil det kun fungere når disse budbringerne slippes ut i penis. Dette betyr at seksuell stimulering er nødvendig for å produsere og opprettholde en ereksjon.

Tadalafils virkning på forstørret prostata

Effekten av tadalafil på blodårene forbedrer også blodstrømmen til prostatakjertelen, som er hovedsaklig hvordan Tadalafil 5mg, under navnet Cialis behandler BPH. Prostatakjertelen ligger på toppen av røret som forbinder blæren til utsiden (urinrøret). Prostatakjertelen forstørres ofte med alderen, som forårsaker trykk på urinrøret og hindrer flyten av urin fra blæren. Denne tilstanden, som kalles benign prostatahyperplasi (BPH), kan føre til ulike urin symptomer, som for eksempel svak urinflyt, vanskeligheter med vannlating og hyppig vannlating.

Ved å forbedre blodtilførsel til prostata, og avslappe musklene i prostata og blæren, kan Tadalafil bidra i å avlaste urin plagene.

Hvilken dose Tadalafil er rett for meg?

Tadalafil er i dag på markedet med en dose på 10 mg og en dose på 20 mg som skal brukes ved behov. For behandling av impotens, er den anbefalte startdosen av Tadalafil hos de fleste pasienter 10 mg, tatt før forventet seksuell aktivitet.

Begge de tilgjengelige Tadalafil dosene, 10 mg og 20 mg, vil begge gi den samme lange effekten, men de ulike doseringene kan gi variasjoner i forhold til hvor sterk ereksjon man får. Dosen kan økes fra 10mg til 20 mg basert på individuell effekt og tolerabilitet. Maksimal anbefalt doseringsfrekvens er en gang daglig. Tadalafil 20mg er dosen som brukes i behandling av pulmonal arteriell hypertensjon hos voksne.

For menn som forventer seksuell aktivitet to eller flere ganger i uken vil en daglig dose kanskje passe best. Tadalafil i daglig dose er tilgjengelig i 5mg og 2,5mg, men selges for øyeblikket kun under navnet Cialis. Tadalafil, eller, Cialis 5mg er også egnet for dem som også ønsker en behandling av BPH symptomer. Anbefalt startdose for daglig dosering tadalafil, er 5mg for de fleste menn.

Ettersom Tadalafil er en ny potenspille, finnes det mer informasjon om dosering på vår informasjonsside om Cialis doser.

Hvordan tar jeg Tadalafil?

Tadalafil skal brukes ved behov, men kun en tablett om dagen. Ta tabletten akkurat som foreskrevet av legen din. Ikke ta i større eller mindre mengder og følg instruksjonene på den vedlagte etiketten. Tadalafil skal tas minst 30 minutter før forventet samleie, og en ny tablett skal ikke tas før minst 24 timer senere. Anbefalt dosering er en tablett 10mg eller 20mg hver tredje dag. Menn som ønsker en tablett som kan tas oftere kan vurdere en daglig dose eller en alternativ potenspille. Seksuell stimulering er nødvendig for at Tadalafil skal kunne resultere i en ereksjon.

Tadalafil kan tas både med eller uten mat, sammen med et glass vann. Ikke knus eller del tabletten, men svelg den hel. Mens du bruker dette medikamentet bør du unngå å spise grapefrukt eller drikke grapefruktjuice da grapefrukt kan ha en innvirkning på effekten til medikamentet.

Alkohol i moderate mengder sammen med Tadalafil vil ikke påvirke Tadalafil eller forårsake noen helserisiko. Derimot kan et overdrevent alkoholinntak sammen med medikamentet føre til ortostatisk hypotensjon. Dette kan føre til hodepine og svimmelhet, noe som kan forårsake brudd eller andre skader. Hypotensjon kan også føre til hjertebank og i noen tilfeller kan dette føre til alvorlige hjerteproblemer. For din egen sikkerhet er det derfor lurt å minimalisere inntaket av alkohol når du tar Tadalafil.

Kontakt legen din eller oppsøk legehjelp dersom ereksjonen er smertefull eller varer lenger enn 4 timer, ettersom en langvarig ereksjon (priapisme) kan skade penis.

Hvor lenge og hvor fort virker Tadalafil?

Tadalafil kan du ta så sent som 30 miutter før seksuell aktivitet, men du kan også innta denne potensmedisinen langt tidligere. Tadalafil er aktiv i kroppen i opptil hele 36 timer etter å ha tatt tabletten.

Tadalafil virker derfor også i opptil 36 timer, som gjør at man kan ha flere samleier innen denne tidsrammen som gjerne gir litt mer spontanitet.

Det er viktig å huske at denne potenspillen, i likhet med andre potenspiller, kun virker ved seksuell stimulering.

Tadalafil bivirkninger

Som med alle andre legemidler, Tadalafil og dens mulige bivirkninger, kan påvirke brukere på ulike måter. Følgende er noen av bivirkningene som er kjent for å være assosiert med dette medikamentet. Selv om en bivirkning er oppgitt her, betyr det ikke at alle som bruker denne medisinen vil oppleve den, eller noen andre bivirkninger.

Bivirkninger av Tadalafil
Cialis bivirkninger Nevrologisk

Hukommelsestap, svimmelhet og besvimelse er en sjelden bivirkning av denne medisinen.

Hode/Ansikt

Influensalignende bivirkninger som hodepine og tett nese er vanlig. I tillegg kan man oppleve sår hals og halsbrann ved inntak av Tadalafil. Rødme (rødhet og varme) i ansiktet, og på bryst/hals er også vanlige bivirkninger. Sjeldne bivirkninger inkluderer nedsatt eller tap av hørsel, eller plutseligdelvis tap av syn på ett eller begge øyne (NAION).

Hjerte og kar

Bivirkninger som påvirker hjerte og blodkar er ikke svært vanlig men kan forekomme. Mindre vanlige kardiovaskulære bivirkninger inkluderer hjertebank og økt puls, og bør tas på alvor hvis de oppstår. Andre mindre vanlige bivirkninger er økt eller senket blodtrykk. Senket blodtrykk forekommer oftesr menn som tar blodtrykkssenkende medisiner. Sjeldne kardiovaskulære bivirkninger som hjerteinfarkt og slag er svært alvorlig og vil kreve legehjelp.

Mage

Fordøyelsesproblemer er en av de mindre vanlige bivirkningene ved bruk av Tadalafil. Kvalme og sure oppstøt kan også forekomme, men det er mindre vanlig.

Urologisk

I tillegg til den ønskede virkningen Tadalafil har på penis, kan Tadalafil også ha uheldige effekter. En forlenget, eller smertefull ereksjon kan oppstå, selvom dette ikke er vanlig. Helsepersonell bør kontaktes dersom en ereksjon varer i mer enn 4 timer. Selvom Tadalafil kan være aktiv i kroppen i langt mer enn 4 timer, skal ikke en ereksjon vare så lenge. Orgasmeforstyrrelser kan også en sjelden gang oppleves ved bruk av Tadalafil.

Muskler

Vanlige bivirkninger i muskler/kropp generelt inkluderer milde smerter i rygg og muskler. Sterke muskelsmerter er derimot langt mindre vanlig, men kan forekomme.

Klikk på det relevante området på kroppen for å finne ut hvordan Tadalafil kan påvirke det.


Vanlige bivirkninger ved bruk av tadalafil

 • Hodepine
 • Tett nese
 • Fordøyelsesproblemer
 • Ryggsmerte
 • Muskelsmerter
 • Rødming
 • Halsbrann

Mindre vanlige bivirkninger ved bruk av tadalafil

 • Svimmelhet
 • Bryst og magesmerter
 • Hjertebank og økt puls
 • Hypertensjon (økt blodtrykk)
 • Hypotensjon (senket blodtrykk) – mer vanlig hos menn som tar medisiner mot høyt blodtrykk
 • Svetting

Sjeldne bivirkninger ved bruk av tadalafil

 • Forlenget ereksjon
 • Besvimelse
 • Hevelser eller blemmer i ansikt
 • Nedsatt eller tap av hørsel
 • Plutselig delvis tap av syn på ett eller begge øyne (NAION)

Bivirkningene listet ovenfor omfatter ikke alle bivirkningene som er rapportert. For mer informasjon om andre farer og bivirkninger forbundet med Tadalafil og Cialis, vennligst naviger til vår informasjonsside om Cialis bivirkninger. Skulle du ha spørsmål angående bivirkninger av tadalafil, eller opplever bivirkninger, bør du lese medisinens pakningsvedlegg eller ta kontakt med lege eller annet helsepersonell.

Hvem bør ikke bruke Tadalafil?

Tadalafil egner seg ikke for bruk av alle. Kun helsepersonell og du selv kan avgjøre om Tadalafil er riktig for deg. Dersom du har problemer med ditt hjerte eller andre helseproblemer og er blitt frarådet seksuell aktivitet av helsepersonell bør du ikke ta Tadalafil. Før du bruker tadalafil bør du fortelle helsepersonell om din medisinske tilstand, spesielt hvis du har eller har hatt:

 • Hjerteproblemer som brystsmerter (angina), hjertesvikt, uregelmessig hjerteslag, eller hjerteinfarkt
 • Pulmonal hypertensjon
 • Ukontrollert høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Lavt blodtrykk (hypotensjon)
 • Retinitis pigmentosa, en sjelden genetisk (kjøres i familier) øyesykdom alvorlig synstap, inkludert en tilstand som kalles NAION
 • Hjerneslag
 • Lever- eller nyreproblemer eller krever dialyse
 • Magesår eller blødnings problem
 • En abnormalitet på penis som for eksempel Peyronies sykdom
 • En ereksjon som varte mer enn 4 timer
 • Blodceller problemer som sigdcelleanemi, multippelt myelom eller leukemi

Du bør også opplyse om alle medikamenter du bruker, slik at din lege eller annet helsepersonell kan vurdere om tadalafil er trygt for deg å bruke. Tadalafil kan kontraindisere med andre medikamenter, slik som andre PDE5-hemmere, medikamenter som inneholder nitrater og proteasehemmere. Også naturlige medikamenter eller naturlige supplementer kan være kontraindisert. Det er blant annet gjort kjent at grapefrukt juice kan forårsake angina hos menn som tar PDE5-hemmere. Les pakningsvedlegget nøye for å bruke dette legemiddelet trygt.

Se vår sammenligning av potenspiller her for å finne ut hvilken som er best for deg.

Informasjon om å bestille Tadalafil på nett

Generisk Tadalafil er ofte søkt etter på nett, og man finner ofte useriøse nettapotek som tilbyr salg av disse, uten krav om resept, og til en billig penge. Mange er også derfor skeptiske til nettsider som tilbyr potenspiller som Tadalafil på nett, og med god grunn.

Før man kjøper legemidler på nett, er det lurt å sette seg inn hva som er lovlig, og at eventuelle legemidler er trygge for deg å bruke. Under finner du informasjon som kan være nyttig for deg som ønsker å kjøpe generisk Tadalafil online.

Er det trygt å kjøpe Tadalafil på nett?

I Europa er det ikke mulig å kjøpe Tadalafil uten resept. Likevel finnes det en rekke useriøse nettsteder som selger potenspiller, uten krav om resept og uten noen form for regulering. Det kan være vanskelig å vite om det du bestiller på internett er ekte eller falsk, men det kan ofte være tydelig dersom forhandleren ikke krever resept fra en lege eller dersom potenspiller selges svært billig. Mange forhandlere på internett er ikke godkjent for salg av medisiner, og medisinene er gjerne ikke genuine merkevarer som er testet og godkjent av FDA og statens legemiddelverk. Et tips er å se se om nettstedet ser profesjonell ut eller om nettsiden har dårlig grammatikkbruk, da en del ulovlige nettsider gjerne bruker oversettelsesprogrammer til å oversette nettsidene deres for å målrette det norske markedet.

Grunnet at det finnes så mange produsenter og distributører av falske potenspiller på det svarte markedet kan det være lurt å vite hvordan man kan gjenkjenne den lovlige generiske Tadalafil versjonen fra Sandoz.

Hvordan gjenkjenne Tadalafil Sandoz?

Tadalafil Sandoz 20mg: Tadalafil Sandoz 10mg:
Form Rund Rund
Størrelse Ca. 14 x 8 mm Ca. 11 x 7 mm
Farge Gulbrun til gul Gulbrun til gul
Markering 2 | 0 10
Delestrek/Delekors Ja Nei
Pakningsstørrelse 4, 8 og 12 4

Bestiller du Tadalafil på nett etter at dine medisinske opplysninger er vurdert, har en lege vurdert at Tadalafil skal være trygt for deg å bruke. Bestiller du medisiner fra et Norsk apotek får du dessuten legemidler som er godkjent for salg i Norge. Så lenge alle opplysninger som er oppgitt er riktige og detaljerte, regnes det som trygt å bestille en potenspille som Tadalafil på nett.

Kan jeg kjøpe Tadalafil uten resept?

Tadalafil er et reseptbelagt legemiddel som betyr at du trenger en resept fra en lege for å kjøpe denne medisinen. Både den originale Cialis, som inneholder virkestoffet Tadalafil, og den nyere generiske Tadalafil er godkjent av statens legemiddelverk og er reseptbelagte legemidler som kun fås med resept. Dette kan du få fra en lege via en fysisk konsultasjon eller via en konsultasjon med lege på nett gjennom en nettklinikk som f.eks euroClinix. Legg merke til at en resept kun blir foreskrevet av en lege dersom du lider av erektil dysfunksjon og at Tadalafil er regnet som et trygt legemiddel for deg å bruke.

Mange menn opplever erektil dysfunksjon som et pinlig tema og ønsker derfor å unngå å ta opp dette hos sin lege. Nettklinikker har blitt svært populære av akkurat denne grunnen, da du slipper å konsultere en lege ansikt til ansikt for å få en resept på potenspillen. Du fyller derimot ut dine medisinske opplysninger så detaljert og oppriktig som mulig og en lege vil vurdere disse opplysningene, og foreskrive en resept basert på disse.

Kan jeg bestille Tadalafil fra euroClinix?

Ja. For å bestille Tadalafil fra euroClinix må man først gjennomføre det skriftlige medisinske skjemaet på vår nettside. Dette er vår skriftlige konsultasjon, som deretter sendes til vurdering av en av våre partner leger. Blir din konsultasjon godkjent, kan du logge deg inn, se tilgjengelige behandlinger, doser, priser og legge inn en bestilling. Gå til toppen av denne siden og trykk på konsultasjonsknappen for å begynne.

Velg først din behandling før du gjennomgår en skriftlig legekonsultasjon på nett slik at en av våre leger kan vurdere om denne behandlingen er passende og trygg for akkurat deg. Dersom legen godkjenner din bestilling, vil en resept bli foreskrevet, og dine Tadalafil tabletter vil bli sendt fra vårt samarbeidsapotek i Oslo. Bestillingen levereres i løpet av 2-5 virkedager.

Dersom du velger å kun motta resept, kan du bruke denne til å hente ut dine Tadalafil tabletter på hvilket som helst apotek i Norge samt andre EU/EØS land.

Medisininformasjon
Fakta
Produktnavn: Tadalafil Sandoz
Aktiv ingrediens: Tadalafil
Produsent: Sandoz
Beskrivelse: Første godkjente generiske versjon av potenspillen Cialis. Virker etter 30 minutter og er aktiv i kroppen i opptil 36 timer.
Medisinsk status: Reseptbelagt
Bruksmåte: Oralt
Legemiddelform: Tabletter
Styrke: Cyproteronacetat 2mg, Etinyløstradiol 35mcg
Bruksgruppe: Menn over 18 år med erektil dysfunksjon
Bruksmåte: 1 tablett tas ved behov minst 30 minutter før samleie. Maksimalt 1 tablett per 24 timer
Legemiddelgruppe: Legemiddel mot erektil dysfunksjon
Alkoholinntak: Bør inntas med forsiktighet
Ved amming: Ikke relevant
Ved graviditet: Ikke relevant
Last ned Tadalafil (Sandoz)
Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-10 virkedager
Levering inkludert
Service vurderinger
Rating
Utmerket
5 4.7
7,280 pasienter har vurdert vår service til å være:
Produkt vurderinger
Utmerket
4.6
229 pasienter har vurdert Tadalafil
Våre pasienter foretrekker våre tjenester fordi:
 • Vennlig og hjelpsom kundeservice

  Kundeservice tilgjengelig: Man-fre, fra kl.09:00-18:00
 • Vår service inkluderer alt

  Vår tjeneste inkluderer legekonsultasjon, resept, behandling tilsendt og kundeservice
 • Sendes fra apotek i Norge

  Bestill før kl. 14:00 på hverdager for en raskere levering

Tilgjengelige vurderinger av våre behandlinger Tadalafil

Vurdert som 4.6 basert på 229 uavhengige tilbakemeldinger fra kunder på Trustpilot (Se alle euroClinix vurderinger).

 • Utmerket

  Produktvurderinger:Fungerer perfekt????

  19 Maj
 • Utmerket

  Produktvurderinger:Meget bra alternativ og billigere enn Cialis.

  19 Maj
 • Utmerket

  Produktvurderinger:Den er billigere enn Viagra

  8 Maj
 • Bra

  Produktvurderinger:Virker godt

  19 Jan
 • Utmerket

  Produktvurderinger:Bra produkt, men høy pris for resept pg frakt.

  12 Jan
 • Utmerket

  Produktvurderinger:Veldig godt produkt.

  10 Nov
Tadalafil Alternativer