Viagra (Pfizer) Dosering

Viagra, potensmiddelet som inneholder den aktive ingrediensen Sildenafil Sitrat, kommer i tablett form og er tilgjengelig i tre ulike doser; 25mg, 50mg og 100mg. Menn som ikke har brukt potenspiller før, vil vanligvis bli foreskrevet en Viagra 50mg dose. Uavhengig av hvilken dose du har blitt foreskrevet, skal du ta én tablett ved behov, mellom 30-60 minutter med et glass vann før planlagt samleie. Du skal ikke ta Viagra mer enn én gang daglig. Viagrapillen er aktiv i systemet i 4-5 timer, og du kan ha sex så mange ganger du ønsker mens pillen virker i kroppen. At virkestoffet i Viagra, Sildenafil Sitrat, er aktivt i kroppen i 4-5 timer betyr ikke at du vil ha en erigert penis i 4-5 timer, men at penis kan bli erigert ved seksuell stimulering mens Viagras virkestoff er aktivt i din kropp.

Flere faktorer kan spille inn på hvilken dose som er anbefalt for deg å bruke. Disse faktorene kan være relatert til din helsemessige tilstand og andre medisiner du går på, som er noe legen vil se på før han eller hun avgjør hvilken dose som er best egnet for deg å bruke. Det er ikke anbefalt å endre din dose uten å ha rådført deg med din lege eller helsepersonell, da det er flere viktige faktorer som spiller inn når du skal velge den beste dosen for deg.

Passer Viagra (Sildenafil) 25mg, 50mg eller 100mg best for meg?

Viagra er tilgjengelig i tre ulike doser; 25mg, 50mg og 100mg. De fleste menn som ikke har prøvd Viagra før blir vanligvis anbefalt 50mg dosen som deretter kan justeres opp til 100mg eller ned til 25mg ved behov. Viagra 100mg kan ofte foreskrives til menn som har prøvd Viagra 50mg uten særlige bivirkninger eller ønsker en sterkere virkning enn det de opplevde med 50mg dosen. Menn som derimot opplevde bivirkninger ved bruk av 50mg Viagra kan bli foreskrevet den lavere dosen 25mg. Viagra vil ikke være foreskrevet i en dose høyere enn 100mg, da dette ikke finnes, og dessuten en dose høyere enn 100mg vil ikke ha en økt effekt.

Viagra 25mg

25mg er den laveste dosen tilgjengelig for den lille blå Pfizer pillen. Den laveste dosen foreskrives ofte dersom:

 • Du opplever bivirkninger ved høyere doser
 • Du tar alfablokkere mot høyt blodtrykk
 • Du har (alvorlig) nedsatt leverfunksjon eller nyreproblemer
 • Du er over 65 år eller bruker P450 hemmere. Du bør da begynne med 25mg.
 • Du tar proteasehemmere, som Norvir (Ritonavir), bør du ikke ta mer enn én Viagra 25mg på 48timer

Fordeler med Viagra 25mg

 • Mindre utsatt for bivirkninger
 • 72% oppnår ereksjon god nok til å gjennomføre samleie
 • Kan justeres opp dersom ekstra effekt er ønskelig

Viagra 50mg

Den mellomste dosen Viagra (Sildenafil Sitrat) er 50mg. 50mg passer flest brukere, og særlig dersom:

 • Du ikke har brukt dette potensmiddelet før
 • Du ikke plages av andre medisinske lidelser
 • Du ikke tar andre medisiner

Fordeler med Viagra 50mg

 • Kan justeres både opp og ned i samsvar med effekten den har på deg
 • Er effektiv i å oppnå ereksjon hos 80% av brukere

Viagra 100mg

Viagra med den høyeste dosen Sildenafil Sitrat, 100mg, vil kun foreskrives dersom:

 • Din erektil dysfunksjon er en langvarig lidelse
 • Du ikke har opplevd bivirkninger med lavere doser

Fordeler med Viagra 100mg

 • Grunnet en sterkere dose med den aktive ingrediensen, er den mer effektiv i å behandle kraftig impotens
 • Viagra 100mg er rapportert effektiv hos 85% mannlige brukere som lider av impotens

Vil en lavere Viagra dose gi færre bivirkninger?

Viagra (Sildenafil), som alle medisiner, kan ha negative effekter på kroppen. Viagra bivirkninger er vanligvis milde negative helseeffekter som hodepine eller utslett. Ved en økning av Viagra dose kan du risikere å også øke bivirkninger. I en studie av Pfizer, opplevde mindre enn 2% av deltagerne bivirkninger ved bruk av Viagra (Sildenafil).

Av de som ikke opplevde negative helseeffekter, fant de at effekten var nært tilknyttet dosen deltakerne brukte:

Bivirkning 25 mg (n=312) 50 mg (n=511) 100 mg (n=506) Placebo (n=506)
Hodepine 16% 21% 28% 7%
Rødme 10% 19% 18% 2%
Dyspepsi 3% 9% 17% 2%
Unormalt syn 1% 2% 11% 1%
Tett nese 4% 4% 9% 2%
Ryggsmerter 3% 4% 4% 2%
Muskelsmerter 2% 2% 4% 1%
Kvalme 2% 3% 3% 1%
Svimmelhet 3% 4% 3% 2%
Utslett 1% 2% 3% 1%

Til tross for at det kun er en liten andel mennesker som opplever disse bivirkninger ved bruk av Viagra, er det viktig å vurdere risikoen og sikre at du tar en dose som er riktig for deg. 50mg er anbefalt de fleste da den kan enkelt justeres både opp og ned, for å kunne redusere bivirkninger og muligheten til å øke effektiviteten. Dersom du skulle oppleve bivirkninger ved bruk av alle dosene, kan en annen potenspille være bedre for deg.

Sildenafil Sitrat er ikke anbefalt alle menn med ereksjonssvikt

Da effekten av Viagra hos kvinner ikke er blitt forsket nok på, kan Viagra kun foreskrives til menn. Viagra er heller ikke anbefalt til menn under 18 år. Dersom du er intolerant for enkelte sukkerarter, som f. Eks laktose, bør du kontakte din fastlege før du tar Viagra, ettersom en av ingrediensene i Viagra er laktosemonohydrat.

En bivirkning som er rapportert hoe noen brukere er svimmelhet og synsforstyrrelser, du burde ikke kjøre bil eller betjene maskiner før du vet hvordan din kropp reagerer på Viagra.

Viagra kontraindikasjoner

Andre medikamenter kan kontraindisere Viagra, og du burde ikke bruke Viagra, dersom du tar medikamenter som inneholder nitrater eller nitrogenoksiddonorer (NO-donorer), som f. Eks amylnitritt (poppers). Viagra bør heller ikke tas i samhold med andre reseptbelagte potensmidler eller PDE5-hemmere slik som Levitra, Cialis, Cialis Daily eller den generiske varianten av Viagra, Sildenafil. PAH, pulmonal arteriell hypertensjon, burde heller ikke tas samtidig som Viagra, da det inneholder Sildenafil, som er den aktive ingrediensen i Viagra pillene. Da Viagra er et reseptbelagt medikament, vil en lege måtte foreskrive denne behandlingen til deg. Legen vil da kunne vurdere om du går på noen medisiner som gjør deg uegnet for Viagra, eller tilpasse dosen til deg slik at du kan bruke Viagra trygt.

Overdosering av Viagra

Viagra skal tas etter behov, men aldri mer enn en tablett på 24 timer. Den lille blå pillen kommer i 25mg, 50mg og 100mg; en dosering på mer enn 100mg om gangen vil ikke øke Viagra effekten. Dersom du har tatt flere tabletter enn det du har fått beskjed om bør du ta kontakt med din lege. Skulle du ta for mye Viagra, kan du oppleve en økt forekomst av bivirkninger, samt at alvorlighetsgraden av disse men noen menn kan få foreskrevet en mindre dose hvis de tar andre medikamenter eller hvis de opplever en allergisk reaksjon mot det aktive virkestoffet.

Ved en Viagra overdose er det viktig å ta kontakt med helsepersonell snarest. En overdose kan ha følgende symptomer:

 • Kortpustet
 • Brystsmerter eller uregelmessig hjerterytme
 • Kvalme
 • Svimmelhet eller besvimelse
 • Tap av hørsel eller syn

Kilder:

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert