> Influensa > Tamiflu > Oseltamivir Fosfat - ingrediens i Tamiflu

Oseltamivir Fosfat - ingrediens i Tamiflu

Oseltamivirfosfat er den aktive ingrediensen i det reseptbelagte medikamentet Tamiflu. Dette er en anti-viral medisinering og fungerer med å forsinke spredningen av influensaviruset i kroppen. Det brukes både til å behandle influensa A og influensa B, og sendes brukt til å behandle det kjente svineinfluensa viruset.

Dette kan brukes til å både behandle og forebygge utbrudd av influensa-viruset hvis tatt innen en bestemt periode. Det anses å være en pro-drug, som betyr at den aktive bestanddel er faktisk inaktiv når den blir tatt. Når det slippes ut i kroppen blir det omdannet til sin aktive form gjennom metabolske prosesser i kroppen.

Oseltamivirfosfat struktur

Hvordan fungerer oseltamivir?

Oseltamivir er en neuraminidase-hemmer, som hemmer neuraminidase, som er et enzym som kan bidra til å spre viruset fra en frisk celle til en annen. Influensa er svært smittsom og spres gjennom luften som påvirker lungene og luftveiene. Det er overført gjennom luften når mennesker snakker, hoster eller nyser. Influensa-viruset kan overleve på overflater for alt fra noen minutter til 48 timer, og er derfor en lett smitter ved normal daglig kontakt.

Influensaviruset kommer inn i nesen og munnen, hvor det så beveger seg inn i luftveiene og lungene. Det invaderer celler og infiserer disse i prosessen. Når det invaderer friske celler, replikerer de også stammene for å danne mange kopier av influesaviruset. Disse kopiene forlater de infiserte cellene og går så videre for å infisere flere celler. Innen en dag eller to, vil viruset ha infisert alle cellene det kan. Etter nok celler er infisert med influensa, vil du begynne å oppleve symptomer.

Hvordan disse hemmerne virker

Når influensavirus reiser fra celle til celle, bruker den neuraminidase til å hjelpe det til å infiltrere celler å infisere. Det er behov for nye friske celler til å replikere og formere seg. Oseltamivir er en neuraminidase hemmer, som betyr at den hemmer neuraminidase fra å hjelpe spredningen av influensavirus i kroppen. Det binder seg med neuraminidase og hindrer influensavirus fra å gjøre det. Uten dette kan influensasymptom cellene ikke spre seg og infisere kroppen ytterligere. Dette gjør det mye lettere for kroppen å takle infeksjonen, og utvinningstiden blir redusert med opptil to dager.

Når skal jeg bruke dette?

Hvis influensavirus klarer å infisere nok celler, eller for mange celler, vil denne behandlingen være ineffektiv ved behandling av influensa. Oseltamivir må tas til rett tid for at det skal fungere effektivt ved behandling av influensasymptomer, og må tas innen 48 timer etter at du merker de tidlige tegnene på en infeksjon. For å hindre utbrudd av influensa, må det tas innen 48 timer etter at du er i kontakt med en smittet person, og hvis du tror at du kan ha blitt smittet.

Hvis du er i influensa risikogruppen så kan det være verdt å snakke med fastlegen din om bruk av Oseltamivir. Pasienter som anses å være mest sannsynlig å utvikle bivirkninger som følge av influensa er eldre, små barn, personer med eksisterende lungelidelser og personer med mangelfult immunforsvar.

Influensabehandlingen Tamiflu

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert