> Influensa > Forskjellige typer av influensa viruset

Forskjellige typer av influensa viruset

Det finnes tre typer influensavirus: Influensa A, B og C. Hvert enkelt av disse har lignende symptomer og infiserer lungene og øvre luftveier, forårsaker plutselig høy temperatur og generelle smerter og plager. Vanligvis, hvert år vil det være en eller to stammer av influensa A sirkulerende, samt en enkelt type B. Ikke alle stammene er like farlige eller like utbredt, hvor influensa A og B er mest vanlig.

Influensavirus anatomi

Influensa A

Denne typen har potensiale til å være den farligste og mest skadelige av alle de tre forskjellige typene av influensa virus. Hovedsakelig er influensa A viruset funnet i ville fugler, og kan smitte mellom forskjellige dyrearter, inkludert mennesker. Når det sendes ut, blir det endret og viruset kan endres og utvikles uten forvarsel. Når dette skjer, kombinert med det faktum at influensa er et svært smittsomt virus, pandemier og masseutbrudd av type A kan oppstå. Svineinfluensa og fugleinfluensa er begge type influensa A som har utviklet seg gjennom de artene til å resultere i et potensielt dødelig virus.

Dette virus kan også deles inn i ytterligere undergrupper avhengig av de typer proteiner tilstede på deres overflate, nemlig hemaglutinin (H) og neuraminidase (N). For eksempel er svineinfluensa også kjent som H1N1 og fugleinfluensa er kjent som H5N1.

Influensa B

Influensa B er oftest funnet hos mennesker, og er den enkleste influensa-typen du kan få, dette i den forstand at den ikke har en sterk evne til å mutere eller utvikle seg, noe som gjør viruset stabil. Fordi viruset forblir den samme, er en kur blitt opprettet og folk som lider av det kan behandles relativt enkelt og effektivt. Stamme B muteres opptil 3 ganger langsommere enn type A, og på grunn av dette er mennesker i stand til å utvikle immunitet mot det fra en yngere alder.

Influensa C

Type C er den minst vanlige type influensa og kan bli funnet hos hunder, gris og menneske. Det sjelden infiserer faktisk voksne, men det kan infisere små barn. Det starter ikke epidemier, men kan føre til luftveisinfeksjoner og komplikasjoner hvis en person er smittet.

Influensa A Influensa B Influensa C
Farligst
Minst farlig  
Mest vanlig  
Minst vanlig  
Forårsaker flest pandemier  
Minst sannsynlig å forårsake pandemier  
Mer vanlig hos barn enn voksne  
Sterk evne til å mutere og utvikle seg til flere farlige stammer  

Hva er den mest farlige typen influensa?

Type A influensa er den eneste influensa-typen som er livstruende. Grunnen til dette er at subtypene de muterer til kan oppstå uten forvarsel. Disse subtypene som svineinfluensa og fugleinfluensa, som kan angripe mennesker, er helt nye stammer av viruset som det er ingen lett tilgjengelige behandlinger. Tiden det tar å utvikle nye behandlinger tillater derfor nye stammer å bli spredt via en nye undertype, det er slik pandemier blir startet. Undertyper sprer seg raskt og smitter mange mennesker. Inntil en kur er funnet eller spredning er under kontroll, kan influensavirus forårsake mange dødsfall, spesielt i områder der folk ikke har tilgang til tilstrekkelig behandling.

Behandle influensa med Tamiflu

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert