> Overvekt > Barn og overvekt

Barn og overvekt

Overvekt rammer i dag flere og flere barn. Før var overvekt hos barn noe man sjelden hørte om. Idag er overvekt hos barn et av de mest utbredte problemene i helsevesenet i "velutviklede" land. En norsk kartleggingsrapport viste at 14.7% av 9­ årige jenter var overvektige og 4.7% kategorisert som fete. Blant 9 ­årige gutter var 12.8% overvektige og 2.8% fete. Helsedirektoratet skriver at gjennomsnittsvekten for en 9 åring har økt med over 3 kg fra 1975 til 2000. I USA er ett av tre barn regnet som overvektig, 16 prosent er i gruppen fedme og problemet er økende. Mange barn som er overvektige, blir også overvektige som voksne, selv om det ikke alltid er tilfellet. Ved å hjelpe barn til å opprettholde en sunn, normal vekt, gir man barna muligheten til et langt, sunt og godt liv.

Antall barn med overvekt/fedme (i millioner)

Hva er viktigheten til en sunn vekt hos barn og unge?

Overvekt og fedme er blant de tilstander som er krevende å behandle, både for helsetjenesten og pasienten. Behandling tar lang tid, er ofte frustrerende, vanskelig og dyrt. Med et stadig økende antall overvektige barn er tema rundt forebygging av overvekt mer aktuelt nå enn noen gang før. Ved å etablere gode levevaner tidlig i livet reduseres risiko for sykdommer siden.

Hvorfor er overvekt og fedme hos barn bekymringsverdig?

Overvekt fører ofte med seg både sosiale og følelsesmessige problemer hos barn. I tillegg øker sjansene betraktelig til å bli overvektig som voksen. Dette igjen fører med seg økt risiko for flere alvorlige sykdommer som blant annet hjerteinfarkt, hjerneslag og diabetes.

Konsekvenser av overvekt og fedme i barndommen
Konsekvenser av overvekt og fedme i barndommen
  • Spiserørskreft
  • Hjerte- og karsykdommer
  • Brystkreft
  • Insulinresistens (ofte tidlig tegn på diabetes)
  • Kreft i bukspyttkjertelen, mage, lever og nyrer
  • Tykktarmskreft
  • Livmorkreft
  • Eggstokkreft
  • Muskuloskeletale lidelser (som slitasjegikt)

Klikk på det relevante området for å se hvilke konsekvenser overvekt og fedme i barndommen har.

Hos et barn som er overvektig tidlig i tenårene øker risikoen for å bli overvektig som voksen med hele 22 prosent. 1 av 3 førskolebarn forblir overvektige i voksen alder. Det er lettere å gjøre endringer mens barna er små. Det er ikke like lett å påvirke ungdommer som tar egne valg, disponerer egne penger og tilbringer stadig mer tid utenfor hjemmet.

En av de største bekymringene knyttet til det økende antallet av overvektige barn er assosiasjonen med kardiovaskulære risikofaktorer. Barn under 13 år som er overvektige, kan begynne å utvikle hjertesykdom så tidlig som 25 år. Barn med overvekt har også lettere for å bli rammet av sykdommer som astma, leddplager, vekstforstyrrelser, søvnproblemer, snorking og dårlig hud.

Fedme gjør livet fysisk utfordrende og fører ofte til at barn og tenåringer opplever lav selvtillit, negativt kroppsbilde, stigmatisering, depresjon og fare for utvikling av spiseforstyrrelser. På det psykososiale plan er fedme antatt å kunne gi følger på kortere og lengre sikt, og negative psykososiale trekk fra barndommen kan vedvare i voksen alder.

Barn assosierer ofte overvekt med dårlig sosial funksjon, manglende akademisk suksess, dårligere helse, usunt kosthold og dårlig fysisk form. En studie gjort i 2003 der man undersøkte stigmatisering av overvektige barn, viste at blant barna som skulle rangere bilder ut fra hvem de ønsket som venn, fant man da at overvektige barn ble rangert som minst attraktive sammenlignet med normalvektige funksjonsfriske og funksjonshemmede barn.

Overvektige barn er i risiko for å utvikle forstyrret spiseatferd og spiseforstyrrelser. Forstyrret spiseatferd kan føre til vektøkning, og i tillegg er det assosiert med en rekke psykologiske problemer som angst og depresjon, lavt selvbilde og misbruk av rusmidler, samt utvikling av spiseforstyrrelser. Hos overvektige og fete barn og unge er forekomsten av overspisingslidelser høyere enn hos normalvektige.

Hvilken tiltak kan benyttes for at barn og unge skal ha en sunn vekt?

Medisinske behandlinger av overvekt hos små barn er sjeldent anbefalt, og fokus er ofte på forebygging og hvordan gå ned i vekt gjennom livsstilsendringer. Normalt vil man som foreldre bli veiledet og informert om hvordan man kan gjøre moderate og varige endringer i kosthold og fysisk aktivitet. Noe av det aller viktigste i denne settingen er å vise barnet at det er like mye verdt uansett vekt. Barn oppfatter subtile signaler fort, og vonde følelser av ikke å være bra nok kan gi barnet dårlig selvtillit. Det er viktig at overvektige barn opplever aksept, oppmuntring og støtte.

Hvor ansvaret ligger

Foreldre og familien til barn, spesielt overvektige, har det største ansvaret. Barn vil følge foreldres eksempler, og spise maten de får servert, spesielt når de er små. Det er derfor viktig å vise barn en sunn livsstil fra de er små, med mye utendørs leker og aktiviteter og et sunt kosthold slik at dette blir en vane i fremtiden også når de blir eldre og tar sine egne valg.

Helsetjenesten skal hjelpe både barn og deres foreldre med det forebyggende arbeidet, og de viktige rådgivere for andre sektorer som planlegger og iverksetter tiltak som har innflytelse på barn og unges helse og utvikling. Men det er først og fremst foreldrene som kan bidra i barnets forsøk på å redusere vekten. Helsepersonell kan gi råd, men de har ikke mulighet til å hjelpe barnet til å følge disse rådene slik som foreldrene kan. Dersom familien er inaktiv vil man bli rådet til å endre dette som en familie. Regelmessig fysisk aktivitet og sunne kostholdsvaner, er den mest effektive måten å oppnå en sunn vekt. De barna som vokser opp med mye fysisk aktivitet, har også større sjanse for at de forblir fysisk aktive resten av livet.

Ved siden av foreldre, og helsetjenesten, er barnehage- og skolesektoren viktige samarbeidspartnere som har stor påvirkning på barn og unge både når det gjelder aktivitet og kosthold. Skolen skal bistå hjemmet med å gi barn og unge en god oppvekst, og i forebyggingsperspektiv vil dette si å tilrettelegge for sunne skolemåltid, daglig fysisk aktivitet og opplæring i sunne levevaner. Dette kan skolen bidra med blant annet gjennom fagene mat og helse og kroppsøving. Det er også viktig at skolen tilrettelegger for fri lek og spontan aktivitet som foregår før og etter skolen og i friminuttene. Aktivitetsdager og skole sportslag er andre tiltak som skolen kan innføre, disse er viktige for å vise nye aktiviteter til barn, for å øke interessen i sportslige aktiviteter utenom skoletid.

Staten er med på det forebyggende arbeidet gjennom flere tiltak. Arealplanlegging som ivaretar muligheter til fysisk aktivitet for alle aldersgrupper, sørger for gang- og sykkelveier og grønne parker i nærmiljøene, er et grunnleggende helsefremmende tiltak. Nøkkelhullmerking av sunne matvarealternativer, samt betalingskasser i matbutikkene der det ikke blir solgt godteri, er andre eksempler på forebyggende tiltak. I Norge blir det nå diskutert om det skal gjennomføres et forbud mot reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn.

Overvekt og fedme hos barn er et sammensatt og komplekst problem hvor tiltak til endring og forebygging bør oppstå på et samfunnsbasert plan og ikke nødvendigvis hos kun den enkelte familie.

Kilder:

Lær mer om overvekt og vekttap:
Mer informasjon
Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert