> Overvekt > Kreft og overvekt

Kreft og overvekt

Kreft er en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved ukontrollert celledeling. De unormale cellene har også evne til å invadere vev og organer omkring, og de kan spre seg til andre steder i kroppen. I 2016 ble det registrert 32.827 nye krefttilfeller i Norge.

Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftsykdommen og utgjør i overkant av 15 prosent av alle krefttilfeller i Norge. Bryst-, lunge, og tykktarmskreft utgjør i underkant av nærmere 9500 krefttilfeller årlig. Det diagnostiseres tre ganger så mange tilfeller nå sammenlignet med for 50 år siden, og menn får oftere kreft enn kvinner.

Kreft påvirker mer enn en halv million liv per år i USA alene. Hos overvektige som får kreft antas det å være årsak til nærmere 90 000 dødsfall per år. Risiko for kreft, og død av kreft øker når kroppsmasseindeksen (BMI) øker. Disse kreftartene inkluderer:

 • Livmorkreft
 • Livmorhalskreft
 • Eggstokkreft
 • Brystkreft
 • Tarmkreft
 • Spiserørskreft
 • Galleblærekreft
 • Leverkreft
 • Nyrekreft
 • Skjoldbruskkjertelkreft
 • Prostatakreft
 • Non-Hodgkin lymfom
 • Benmargskreft
 • Leukemi

For personer med alvorlig fedme øker dødeligheten for alle typer kreft. Dødeligheten er 52 prosent høyere for menn og 62 prosent høyere for kvinner.

Hva er linken mellom overvekt og kreft? Hvordan kan overvekt føre til ulike typer kreft?

Mange er ikke klar over sammenhengen mellom høy BMI og risikoen for kreft. En stor britisk kreftstudie viser at personer med overvekt øker risikoen for minst 12 ulike krefttyper, der disse fire krefttypene har spesielt økt risiko; kreft i livmor (60 prosent økning), kreft i galleblære (31 prosent økning), kreft i nyrene (25 prosent økning) og kreft i leveren (19 prosent økning).

Økt risiko i %

Studien viser også at det er mer sannsynlig at overvektige utvikler kreft i tarmen, livmorhalsen, skjoldbruskkjertelen, eggstokkene, bukspyttkjertelen, endetarmen, brystkreft (etter overgangsalderen) og leukemi.

En internasjonal gjennomgang av mer enn 1000 vitenskapelige studier har funnet bevis for at overflødig kroppsfett også øker risikoen for kreft i andre organer, blant annet magesekken og hjernehinnen.

Det finnes flere studier som har undersøkt hvorfor overvekt og fedme kan øke risikoen for å utvikle enkelte krefttyper. Mye fett på kroppen er assosiert med økt grad av inflammasjon, høyt insulinnivå og andre hormonelle endringer, som alle er involvert i utviklingen av kreft. De mulige årsakene til at fedme er knyttet til kreft inkluderer:

Økt nivå av insulin og insulinlignende vekstfaktorer i blodet, noe som kan bidra til å stimulere utviklingen av kreftsvulster.Det apetittregulerende hormonet leptin produseres også i fettvev og kan være med på å stimulere celledeling.Kronisk betennelse, som er vanlig hos mennesker med fedme er forbundet med økt kreftrisiko.

Fettvev produserer overskudd av østrogen. Høyere mengder østrogen produsert av fettvev kan gi økt risiko for kreft i livmoren og for brystkreft hos kvinner etter overgangsalder. I tillegg er høye mengder østrogen forbundet med økt risiko for livmorkreft. Overvektige og fete kvinner er to til fire ganger så sannsynlige som normalvektige kvinner for å utvikle livmorhalskreft. Ekstremt overvektige kvinner er omtrent syv ganger så sannsynlige for å utvikle denne kreften.

Personer som er overvektige, er nesten dobbelt så sannsynlige som normalvektige for å utvikle kreft i øvre del av magen, det vil si den delen som er nærmest spiserøret.

Personer som er overvektige eller fete, er opptil dobbelt så sannsynlige som vanlige mennesker for å utvikle leverkreft. Sammenkoblingen mellom overvekt / fedme og leverkreft er sterkere hos menn enn hos kvinner.

Vekttap viser en tydelig risikoreduksjon for mange krefttyper. Dette virker sannsynligvis gjennom å påvirke alle de nevnte metabolske faktorene som er assosiert med overvekt. Det er ingen tvil om at det er en sammenheng mellom livsstil og risiko for kreft, og det er mange gode grunner til å følge rådene om å unngå overvekt, gjennom et sunt og variert kosthold og en aktiv livsstil.

Mange observasjonsstudier har gitt konsekvent bevis på at personer med lavere vektøkning i voksen alder har lavere risiko for en rekke kreftformer.

Hva er symptomer på kreft? - Når bør man oppsøke lege?

Kreft er en gruppe sykdommer som kan forårsake mange symptomer. Tegn og symptomer vil avhenge av hvor kreften er, hvor stor det er, og hvor mye det påvirker organene eller vevet. Hvis kreft har spredt seg, kan tegn eller symptomer vises i forskjellige deler av kroppen. Dersom en kreftsvulst vokser, kan den begynne å presse på nærliggende organer, blodårer og nerver. Hvis kreft er i et kritisk område, som visse deler av hjernen, kan selv den minste svulsten forårsake symptomer. I enkelte tilfeller kan man få kreft på steder der det ikke vil forårsake tegn eller symptomer før det er blitt ganske stort.

Kreft kan også forårsake symptomer som feber, ekstrem tretthet eller vekttap. Dette kan skyldes at kreftceller bruker mye av kroppens energiforsyning, eller de kan frigjøre stoffer som forandrer måten kroppen får energi fra mat. Kreft kan også føre til at immunsystemet reagerer på måter som produserer disse tegn og symptomer.

Det er greit å være klar over noen av de generelle symptomene på kreft. Men husk at å ha noen av disse ikke betyr at du har kreft. Det er mange andre ting som også forårsaker disse tegnene og symptomene. Hvis du har noen av disse symptomene, og de varer lenge eller blir verre, er det lurt å gå til legen for å finne ut hva som skjer. Også endring i tarmvaner eller blærefunksjon, sår som ikke leges, hvite flekker inne i munnen eller hvite flekker på tungen, uvanlig blødning, hoste med blod, klump i brystet eller andre deler av kroppen og fordøyelsesbesvær er andre symptomer man må kjenne til og ta på alvor.

Vil vekttap redusere risikoen for, eller hemme videreutvikling av, kreft?

Sammenhengen mellom en sunn livsstil og risikoen for å utvikle kreft er godt kjent. En ny, stor forskningen fra Storbritannia har undersøkt de 13 vanligste kreftformene og beregnet hvor mange tilfeller som kan forebygges ved hjelp av livsstilsendringer.

Undersøkelsen forteller oss at ni prosent av tilfellene av prostatakreft kan unngås ved å ha en sunn vekt. Nærmere 40 prosent av brystkrefttilfellene kan forebygges ved økt fysisk aktivitet og ved å redusere kroppsfettet. Ved prostatakreft kan man senke risikoen med 9 prosent ved å oppnå en sunn vekt. Ved magekreft kan livsstilsendringer senke risikoen med 45 prosent. Forskerne mener overvekt står for en stor del av denne risikoøkning, hele 33 prosent. Mens fysisk aktivitet kan redusere risikoen.

Disse tallene baserer seg på forhold i Storbritannia og viser at hvert tredje krefttilfelle kan forhindres ved å reduserer inntak av alkohol, ha en sunn vekt, et sunnere kosthold og mer fysisk aktivitet. Selv små endringer i kosthold og livsstil kan gjøre en stor forskjell i kampen mot kreft. Det å opprettholde en sunn kroppsvekt, eller forebygge overvekt, er noe av det viktigste folk kan gjøre for å redusere kreftrisikoen.

Hvis man opplever symptomer som minner om kreft, hva kan man gjøre?

Behandling fungerer best når kreften blir oppdaget tidlig. Sannsynligheten er da mye mindre for at den har spredt seg til andre deler av kroppen. Dersom du opplever noen av disse symptomene, uten noen god forklaring eller du oppdager en vedvarende forandring i kroppen, bør du ta kontakt med fastlegen din. Mest sannsynlig er symptomene ikke forårsaket av kreft, men det er svært viktig å få dem sjekket ut. Husk, hvis du ser eller merker noe som ikke er normalt for deg, få det sjekket ut. Hvis kreft ikke er årsaken, kan en lege hjelpe deg med å finne ut hva årsaken er og tilby riktig behandling, dersom en behandling skulle være nødvendig.

Kilder:

Lær mer om overvekt og vekttap:
Mer informasjon
Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert