> Overvekt > En oversikt: Konsekvenser av overvekt & fedme

En oversikt: Konsekvenser av overvekt & fedme

Overvekt og fedme kan forårsake store konsekvenser både for din fysiske og psykiske helse. I tillegg til helseeffektene fører overvekt og fedme til store økonomiske kostnader både personlig, for bedrifter og for staten.

Fysiske konsekvenser av overvekt og fedme

De fysiske konsekvensene hos voksne overvektige personer er mange. En overvektig person har større sjanse enn normalvektige for å utvikle:

Vektrelaterte sykdommer
Vektrelaterte sykdommer Hjerte- og karsystemet
 • Hjerteinfarkt
 • Slag
 • Høyt blodtrykk
 • Angina pectoris
 • Aterosklerose
 • Fetthjerte
Fordøyelsessystemet
 • Diabetes
 • Galleblærebetennelse
 • Pankreatitt
 • Gastritt
 • Brudd på endokrine funksjon i bukspyttkjertelen
 • Urolithiasis sykdom
 • Fettlever
 • Forstoppelse
Bein og ledd
 • Gikt
 • Slitasjegikt (Artrose)
 • Osteokondrose
 • Ryggslitasje (Spondylose)
 • Plattfot

Klikk på det relevante området for å se hvordan overvekt og fedme påvirker den generelle helsen.

Hjerte- karsykdommer

Hjerte- og karsykdommer er et samlebegrep som omfatter sykdommer i hjerte og blodårer. En av sykdommenes hovedårsaker er åreforkalking, som fører til innsnevringer av pulsårene og risiko for blodpropp i f.eks. hjerte eller hjerne. Andre hjerte-karsykdommer er f.eks. hjertesvikt, høyt blodtrykk, angina pectoris, hjerteinfarkt, arytmi slag eller hjerneslag.

Overvekt er knyttet til høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdom tidligere i livet sammenlignet med en person med normal kroppsvekt. Ved å holde en normal vekt kan man redusere risiko for hjerte- og karsykdom og utsette når slik sykdom rammer.

Diabetes type 2

Diabetes skyldes nedsatt funksjon av hormonet insulin som spiller en sentral rolle i reguleringen av sukkeromsetningen i kroppen. Ved diabetes type 2 produserer kroppen for lite insulin, eller det behøves større mengder insulin enn det kroppen klarer å lage fordi insulinet virker dårligere.

Risikoen for type 2-diabetes øker betydelig når midjeomkretsen øker (les mer om midjemål, fettprosent og BMI i artikkelen overvekt og fedme definert.

Kreft

Kreft er en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved ukontrollert celledeling. Når kroppsmasseindeksen (BMI) øker, gjør også risikoen for kreft og død av kreft. Flere studier viser at overvekt og fedme kan øke risikoen for å utvikle enkelte krefttyper. Mye fett på kroppen er assosiert med økt grad av inflammasjon, høyt insulinnivå og andre hormonelle endringer, som alle er involvert i utviklingen av kreft.

Leddgikt

Leddgikt er en kronisk betennelse i kroppens bindevev, først og fremst i leddene. Jo mer vekt det er på ett ledd, jo mer stresset blir leddet, og jo mer sannsynlig vil det bli slitt og skadet. Hos de som er svært overvektige, ser man at dette legger ekstra stress på deres vektbærende ledd, som knær og hofter. Men det er ikke bare den ekstra vekten på leddene som forårsaker skade. Fettet i seg selv er aktivt vev som skaper og frigjør kjemikalier, hvorav mange fremmer betennelse. Av begge grunner bør fett holdes i sjakk blant alle mennesker, men spesielt hos de som allerede har leddgikt.

Galleblæresykdom

Gallestein er små steiner som hovedsakelig dannes i galleblæren. Disse gallesteinene består vanligvis av en kombinasjon av kolesterol og gallesyre. Personer med gallestein i galleblæra er i risiko for å utvikle betennelse i galleblæra.

Hva som er den eksakte årsaken til gallesteinene vet man ikke, men det er kjent at overvekt kan øke risikoen for å utvikle galleblæreproblemer.

Høyt blodtrykk (hypertensjon)

Høyt blodtrykk, eller hypertensjon, er ingen sykdom i seg selv, men det øker risikoen for flere sykdommer, blant annet hjerteinfarkt og slag. Er overtrykket over 140 eller undertrykket er over 90 har du høyt blodtrykk. Det er blodtrykket som driver blodet gjennom kroppen, og hvis trykket er for høyt over tid, kan det skade blodårene. Dette kan bidra til sykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag, øyeforandringer og nyreskade.

Risikoen for høyt blodtrykk øker hvis du er overvektig, ikke trener og spiser usunt. Høyt blodtrykk har som regel en multifaktoriell bakgrunn, men det har lenge vært kjent at blodtrykket stiger med økende grad av overvekt og fedme. Sammenhengen er så sterk at man mener at overvekt og fedme er direkte årsak til høyt blodtrykk i de fleste tilfeller.

Søvnapné

Søvnapné betyr pustepauser under søvn. Det er en sykdom hvor en sovende person opplever pustestopp som varer over 10 sekunder.

Det er klare beviser for at overvektige og personer med fedme oftere lider av søvnapné enn normalvektige. Man mener at pustestoppen hos de fleste skyldes at det blir for trangt i svelget til at man klarer å trekke pusten. Hos overvektige personer kan det samles fettvev under tungen, i ganen og i svelget, slik at det blir vanskeligere for luften å passere. En annen årsak hos overvektige med søvnapné er at magen trykker mot brystet og åndedrettsorganene.

Gynekologiske problemer

Fedme kan påvirke fruktbarheten ved å forårsake hormonelle ubalanser og problemer med eggløsning, spesielt for svært overvektige som prøver å bli gravid for første gang. Eggstokkene produserer som vi vet østrogen, men det mange ikke er klar over er at fettvevet også produserer noe østrogen. Når du har en sunn kroppsvekt, har du en høyere sannsynlighet for å produsere en passende mengde østrogen, men når du er overvektig, produserer fettvevet mer østrogen enn nødvendig. Dette kan gjøre at du ikke får regelmessig eggløsning.

Psykiske konsekvenser av overvekt

Selv om det er mange fysiske helseproblemer forbundet med fedme, kan følelsesmessige konsekvenser være det mest smertefulle for personer med vektproblemer. Psykologiske konsekvenser av å være overvektig kan inkludere nedsatt selvtillit og angst, samt mer alvorlige lidelser som depresjon og spiseforstyrrelser.

Barn og unge som er overvektige eller fete blir dessverre altfor ofte utsatt for mobbing. Overvektige barn helt ned i treårsalder blir møtt med fordommer fra voksne og jevnaldrende som fører til dårligere livskvalitet. Den psykiske belastningen dette medfører fører ofte til dårlig selvtillit og selvbilde hos barna.

Psykologiske-pavirkninger

En fersk Yale University studie fant at diskriminering blant overvektige i USA har økt med 66 prosent i løpet av det siste tiåret. Diskriminering mot overvektige mennesker øker i alarmerende grad og kan få alvorlige effekter på personens liv. Overvektige ansatte blir ofte sett på som late, slurvete og mindre kompetent. I skolen står overvektige studenter overfor trakassering, avvisning fra jevnaldrende, og partisk holdninger fra lærere.

Flere studier finner at opptil 35% av barn og unge som søker behandling av fedme, har en psykiatrisk diagnose. Hyppigst er psykisk lidelse som depresjon og angst, men også atferdsforstyrrelser som ADHD.

Økonomiske konsekvenser av overvekt

Fedme er et offentlig helsepolitisk problem. I tillegg til helseeffektene, fører overvekt til kostnader for privatpersoner, for bedrifter og for staten.

Fedme kan føre til sosial stigmatisering og ulemper i arbeidslivet. Sammenlignet med sine normalvektige kolleger, har overvektige arbeidstakere i gjennomsnitt høyere fravær fra jobb og sykemelder seg mer. Nesten ti prosent av all jobbfravær i USA skyldes fedme. Dette øker dermed kostnadene for arbeidsgivere og senker produktiviteten.

Den globale fedmeepidemien tar hvert år livet av rundt tre millioner mennesker, og koster like mye som krig og terror, ifølge en rapport fra konsulentselskapet McKinsey. De anslåtte årlige helsekostnadene for fedme-relatert sykdom er en svimlende 190,2 milliarder dollar eller nesten 21% av de årlige medisinske utgiftene i USA. Fedme hos barn er alene ansvarlig for 14 milliarder dollar i direkte medisinske kostnader.

I landets største helseregion, Helse Sør-Øst, ble det brukt 78 millioner kroner i 2016 på rehabiliteringsplasser for sykelig overvektige ved private institusjoner. I tillegg bruker de store ressurser på tilbudene som gis til denne pasientgruppen ved sine egne sentre for sykelig overvekt.

Allerede i 1999 sa daværende helseminister Dagfinn Høybråten at hver norske diabetespasient koster 100.000 kroner per år. I dag finnes det rundt 200.000 personer med påvist diabetes type 2 og 28.000 diabetes type 1 i Norge.

Man mener at dersom de som i dag er lite aktive ville blitt mer aktive i morgen, kan det føre til en velferdsgevinst på utrolige 239 milliarder kroner i året. Denne velferdsgevinsten vil bestå av flere leveår og bedre livskvalitet for hver enkelt av de mange som omfattes, påpeker Helsedirektoratet i rapporten «Kunnskapsgrunnlag fysisk aktivitet».

Men også arbeidsgiverne ville nyte godt av dette påpeker Steinar Strøm, sosialøkonom og professor i økonomi. De vil få mer produktive ansatte med mindre sykefravær og arbeidstakerne vil kunne bli i jobb lengre.

Konklusjon

Grunnet de mange konsekvensene av overvekt og fedme, er det derfor viktig med fokus på forebygging av overvekt, og spesielt identifisere overvekt og risiko for fedme hos barn for å redusere antall overvektige og fedme tilfeller hos voksne. Overvekt og fedme påvirker personer direkte både fysisk og psykisk, i tillegg til at det kan bli en byrde for samfunnet.

Om man er litt tyngre enn gjennomsnittet eller ikke har en "normalvekt", vil ikke dette si at man er usunn. Det viktigste er å spise sunt, ha en aktiv livsstil, og dersom man er i ferd med å utvikle livsstilssykdommer, diskutere med en lege hvordan livsstilen kan forbedres. For personer med overvekt eller fedme, vil det bare være gunstig å gå ned i vekt.

Kilder:

Lær mer om overvekt og vekttap:
Mer informasjon
Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert