> Overvekt > Slankeoperasjoner

Slankeoperasjoner

Alvorlig overvekt gir både helseproblemer og nedsatt livskvalitet. En slankeoperasjon kan være eneste utvei for de med alvorlig overvekt. En slankeoperasjon handler ikke bare om å gå ned i vekt, men å forbedre din totale helsesituasjon og livskvalitet dersom du samtidig velger en sunnere livsstil.

  • Et behandlingsalternativ for dem med sykelig fedme som ikke har oppnådd langsiktig vekttap ved hjelp av andre metoder.
  • Helserisikoen ved å være betydelig overvektig over tid er langt større enn risikoen ved å gjennomgå en slankeoperasjon.
  • Etter en slankeoperasjon vil man gå ned mye i vekt. I tillegg vil blodtrykk og blodsukker bedres eller normaliseres hos folk med høyt blodtrykk eller diabetes 2.

Hva er slankeoperasjoner, hvilke forskjellige finnes?

Slankeoperasjon eller fedmeoperasjon kalles bariatrisk kirurgi på det medisinske fagspråket. En slik operasjon er omfattende og gjøres bare hvis vekten er svært høy og farlig for helsen, og hvis du ikke har klart å slanke deg gjennom endring av livsstil. Ved slankeoperasjoner endres anatomien i fordøyelseskanalen din for å begrense mengden mat du kan spise og fordøye. En slankeoperasjon vil rett og slett gjøre magen mindre, slik at du kjenner deg mett mye fortere. Dette vil hjelpe deg til å spise mindre og gå ned i vekt. Etter en slik operasjon må du følge en streng diett. Heldigvis finnes det mange dietter og treninsprogram din lege kan anbefale deg som vil forebygge vektøkning igjen.

De første slankeoperasjonene startet allerede på 50-tallet, og ulike operasjonsmetoder har vært brukt siden da.

De vanligste slankeoperasjonene i Norge i dag er:

Gastrisk bypass:

Dette er en kirurgisk operasjon som redusere størrelsen magesekken ved å lukke av en stor del av magesekken og en del av tynntarmen. Resten av tynntarmen kobles på den forminskede magesekken. Kirurgen lager en liten magelomme, der lommen fungerer som en liten kanal mellom spiserøret og tarmen.

Rett etter operasjonen er det forholdsvis trangt i koblingen mellom lommen og tarmen, men dette vil etter hvert utvides, og det vil bli enklere å øke størrelsen på porsjonene. En gastrisk bypass-operasjon bidrar til en betydelig mindre magesekk som begrenser matinntak og reduserer inntak av kalorier hos alvorlig overvektige.

Internasjonalt har dette vært den mest benyttede metoden, og den som gir best vektreduksjon. De fleste klinikker og sykehus anbefaler denne typen inngrep for dem med BMI over 40. Ulempen med metoden er at det er en stor operasjon med risiko for alvorlige komplikasjoner. Det gjøres betydelige og uopprettelige endringer av anatomiske forhold i magesekken.

Gastrisk sleeve:

Her blir ca. 85 prosent, eller tre fjerdedeler, av magesekken fjernet. Den resterende magesekken får form som et rør eller et erme, derfor navnet «sleeve». Gastrisk sleeve virker fordi den begrenser matinntaket. Magesekken forminskes slik at den kun har plass til små mengder mat av gangen og maten går raskere over til tynntarmen. Dette påvirker hormonene i tarmen, som blant annet påvirker sukkersyke (diabetes) i gunstig retning. Inntak av for store mengder mat for fort vil medføre ubehag og kan føre til brekninger og oppkast. Når den forminskede magesekken fylles, skapes det et trykk som gir metthetsfølelse. Denne operasjonen kan ikke reverseres. Dette betyr at operasjonen og forminskelsen av magesekkvolumet er permanent og ikke kan gjøres om.

Metoden har vist seg, for de som ikke er av de aller tyngste, på sikt å gi tilfredsstillende vekttap og effekt på eventuelle tilleggs sykdommer. Samtidig er risikoen for bivirkninger og komplikasjoner mindre enn ved andre slankeoperasjoner.

Gastrisk banding:

Gastrisk banding, eller Laparoskopisk gastrisk banding, er en prosedyre som begrenser mengden mat du kan spise ved å sette inn et justerbart bånd rundt magesekken slik at magesekken blir snevret inn. Dette bidrar til at man føler seg mett raskere og lengre enn vanlig. Du vil oppleve et vekttap på 30 prosent av overvekten i løpet av 12 til 18 måneder etter operasjonen.

Gastrisk banding er den eneste slankeoperasjonen som kan reverseres fordi den ikke endrer kroppens anatomi. I tillegg fungerer fordøyelsen og næringsopptaket helt normalt i mage-tarm-kanalen.

Hvordan utføres de ulike slankeoperasjonene?

Nasjonale retningslinjer tilsier at pasienter med sykelig fedme skal henvises til spesialisthelsetjenesten når behandlingsmålet ikke er nådd i primærhelsetjenesten. Prosessen videre frem til en slik operasjon varierer noe fra sted til sted.

Selve slankeoperasjonen kan utføres både åpent eller laparoskopisk. I Norge utføres det store flertallet av slankeoperasjoner laparoskopisk, altså ved kikkhullskirurgi. Kikkhullskirurgi gir mindre smerter, forkorter oppholdet på sykehuset og gjør at man raskere kommer til hektene igjen etter inngrepet, sammenlignet med "åpen" kirurgi. I tillegg er det færre problemer med operasjonssåret i etterkant. Imidlertid er en slik kikhullsoperasjon mer teknisk krevende.

Slankeoperasjoner krever tverrfaglig tilnærming i alle ledd av behandling og oppfølging for å oppnå varige resultater. Kirurgi er et viktig hjelpemiddel, men all behandling baserer seg på at pasienten klarer å endre livsstil i etterkant.

Hvem kvalifiseres for slanke/fedmeoperasjoner?

I Norge er det nasjonale føringer som regulerer hvem som kan få utført slankeoperasjoner. For å bli vurdert som kandidat for slankeoperasjon, er det noen prosesser du må gjennom. Legen som henviser deg, må anse det som lite sannsynlig at du klarer å gå ned i vekt på annen måte enn ved kirurgi, det vil si at du har hatt kostveiledning, prøvd ulike diett, mosjon, kurs og så videre.

Hovedkriteriet er at du må lide av fedme, men det er en totalvurdering som avgjør om du som pasient kan få slankeoperasjon på offentlig sykehus. Alle med BMI over 40 eller BMI over 35 og med fedmerelaterte komplikasjoner har rett til utredning og eventuell behandling. Men det finnes individuelle forhold som kan endre rettighetsstatus og frist for å starte helsehjelp for enkelte pasienter. For eksempel har pasienter med en BMI på 35 og alvorlige fedmerelaterte følgesykdommer som for eksempel type 2 diabetes, søvnapnè, høyt blodtrykk etc. krav på en operasjon.

Både overvekt og fedme kan defineres på ulike måter, men i de fleste tilfeller blir tilstandene definert ved hjelp av BMI. Også kroppens fettprosent og midjemål, samt andre helseplager, kan være gode indikatorer på når man bør og kan ha krav på medisinske hjelpemidler for vekttap , som reseptbelagte slankepiller eller kirurgiske inngrep som en fedmeoperasjon.

Kan man få negative effekter av en slik operasjon?

Det er viktig å bruke lang tid og tenke nøye gjennom konsekvensene før man bestemmer seg for å gjennomgå en slankeoperasjon. Som ved alle operasjoner finnes det en risiko ved selve operasjonen, samt både psykiske og fysiske bivirkninger etter en gjennomført operasjon.

Hvor mye du går ned i vekt vil avhenge av hva du spiser og hvor mye du er i aktivitet etter operasjonen. Hos noen få har en slankeoperasjon kun en midlertidig effekt. I tillegg kan man oppleve både hard mage og diaré i etterkant. Noen opplever også magesmerter, kvalme og sure oppstøt. Derfor er det viktig å spise små, regelmessige måltider, og å bruke god tid ved matbordet. Det er viktig å spise næringsrik mat og ta vitamintilskudd for å unngå avmagring og vitaminmangel.

I etterkant av operasjonen kan du oppleve å miste mer hår enn normalt og at neglene blir mer skjøre. Dette skjer fordi kroppen prioriterer å tilføre næring til de livsviktige organene når du går ned i vekt. En slankeoperasjon øker også risikoen for brokk/tarmslyng, magesår og galle- og nyresteinssykdom.

Under selve operasjonen kan man få blødninger, sårinfeksjon eller lungebetennelse. Det er svært viktig at man tar en slik slankeoperasjon på et sykehus eller klinikk der kirurgene har mye erfaring fra tidligere slankeoperasjoner. Som i de fleste operasjoner finnes det en viss risiko for dødsfall under operasjonen eller kort tid etterpå. I studier døde 3 av 1000 mennesker under eller i løpet av den påfølgende måned etter operasjonen.

For noen kan vektreduksjonen føre til at man vil trenge hjelp og støtte ved at man får en psykisk reaksjon. De aller fleste opplever det som positivt å gå ned i vekt, men for noen kan det bli negativt. Man kommer i en ny situasjon der man blir sett på på en annen måte enn tidligere, og man kan dermed oppleve at man får forventninger knyttet til seg.

Hvem bør ikke utføre en slik operasjon?

En slankeoperasjon er en stor operasjon som i betydelig grad vil påvirke din livsstil. Etter en slik operasjon må du for resten av livet følge bestemte kostholdsråd, og du bør være i regelmessig fysisk aktivitet. Det er derfor ofte sett på som en siste utvei når andre metoder tidligere ikke har vært suksessfull. Det er viktig at man er klar for å gjøre endringer i sitt liv før en slik operasjon.

Personer med spiseforstyrrelse, enkelte psykiske lidelser, rusproblemer, psykisk utviklingshemming eller sykdommer som innebærer vesentlig større risiko har ikke mulighet for å gjennomføre en slik operasjon på offentlige sykehus i Norge. Du kan heller ikke være under 18 år.

Hvordan kan man gjennomføre en slik slankeoperasjon?

For å få en utredning til en slik operasjon må man først og fremst ha en BMI over 40, eller på 35 i tillegg til fedmerelaterte sykdommer. Dermed er det visse betingelser som avgjør om du har rett på støtte fra staten for å få dekket operasjonen. Offentlige sykehus bruker en prioriteringsveileder som Helsedirektoratet har utarbeidet, og det er en totalvurdering som tilslutt avgjør resultatet.

Hvor kan slankeoperasjoner utføres?

Før 2004 var det kun to sykehus som utførte slankeoperasjoner i Norge, og den gang ble kun 50-60 pasienter per år operert. I 2004 ble det bestemt fra politisk hold at alle helseregioner skulle tilby slankeoperasjoner til personer med alvorlige fedme, dermed har antall operasjoner vokst voldsomt siden 2004. I dag kan de fleste offentlige sykehus samt flere private klinikker som Aleris og Volvat gjennomføre slankeoperasjoner.

Ifølge Dr. Bård Kulseng, leder av Senter for Fedmeforskning, blir halvparten av alle slankeoperasjoner utført på offentlige sykehus. Resterende slankeoperasjoner utføres på private sykehus og klinikker eller i utlandet. Dette tilsvarer ca. 3000 operasjoner i året.

Slankeoperasjon pris

Både hos Volvat og Aleris ligger prislappen på 98.000 kr, inkludert sykehusopphold og oppfølging i etterkant.

Kilder:

Lær mer om overvekt og vekttap:
Mer informasjon
Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert