COVID-19 oppdatering: Vår helsetjeneste fungerer som normalt. x
> Easter Raffle

Easter Raffle

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert

euroClinix sin påskekonkurranse

Få 20% avslag på din resept

Endelig nærmer påsken seg, og vi har derfor en overraskelse på lur. Som et lite påskeegg fra oss til deg, ønsker vi å gi deg 20% avslag på din neste resept hos oss hvis du fyller inn feltet under. Ikke nok med det- om du fyller inn detaljene dine er du også med i trekningen av et gavekort på 600 kroner som kan brukes på din resept.

Hexpress Healthcare Limited 2020 April Påskekonkurranse Vilkår og betingelser


Den engelske versjonen av disse vilkår og betingelser skal forbli hovedkopien, og ethvert avvik som finnes i en oversatt versjon skal anses som utilsiktet og feil. Henvis til de engelske vilkår og betingelser gjennom denne lenken: Påskekonkurranse Vilkår og Betingelser.

Vennligst les disse vilkår og betingelser for Hexpress Healthcare Limited of 144 Mitcham Road, Tooting, London, SW17 9NH United Kingdom ("Company"), sin påskekonkurranse.

Selskapet tar din datasikkerhet på alvor. Ved å delta i konkurransen, bekrefter du å ha lest personvernreglene, selskapets generelle vilkår og betingelser og samtykker til disse, og samtykker til at informasjonen din blir hold og prosessert i samsvar med databeskyttelsesloven. Disse vilkår og betingelser gjelder i tilfeller av hvilken som helst konflikt med den andre part. Påmeldings- og kravinstrukser anses å være en del av disse vilkår og betingelser, og ved å delta anses alle deltakerne å ha akseptert og bundet seg til disse. Behold en kopi av informasjonen. Les mer +

Påmeldingskrav

 • Konkurransen er gratis å delta i, og åpen til alle innbyggere i Norge over 18 år. Disse vil bli referert til som "deltagere".
 • Påmelding er begrenset til en gang per Deltager
 • Der det kreves en e-postadresse for å delta i konkurransen, kan Deltageren bare bruke en e-postadresse. Flere oppføringer fra Deltagere er i strid med disse vilkår og betingelser, og vil bli diskvalifisert. Deltagere kan bare vinne en gang.
 • Ansatte i selskapet, deres agenter og entreprenører eller noen partner, eller medlem av en slik persons nærmeste familie har ikke adgang til konkurransen.
 • Selskapet forbeholder seg retten til å bekrefte kvalifiseringen av "Deltagere".
 • Ved å delta i konkurransen, samtykker du til at vi innimellom kan sende deg kommunikasjon angående våre tjenester. Du kan trekke tilbake ditt samtykke når som helst ved å kontakte oss.

Hvordan påskekonkurrsen fungerer og premiedetaljer

 • Konkurransen finner sted mellom 06/04/2020 og 13/04/2020 ("periode").
 • Hver deltager kan finne konkurransen gjennom e-post, eller gjennom vår nettside, Facebook eller Instagram.
 • For å delta vil Deltageren bli videresendt til konkurransen sin landingsside, hvor de må oppgi personlige detaljer (navn, nummer, e-post)
 • Det vil bli trukket en vinner av et gavekort på 600 kroner som kan brukes på vår helsetjeneste.
 • Gavekortet vil være gyldig i en periode av 12 måneder, fra 16/04/2020 til 16/04/2021.
 • Alle Deltagere vil motta en rabattkode på 20% som kan brukes på vår helsetjeneste ved påmelding til konkurransen. Rabattkoden vil utgå 06/05/2020
 • Ingen påmeldinger fra agenter, tredjeparter, organiserte grupper, syndikater vil bli akseptert. Ingen ufullstendige, korrupte påmeldinger, eller flere påmeldinger fra samme person utover den daglige grensen vil bli akseptert.

Vinner

 • En vinner vil bli valgt fra de riktige oppføringene ved tilfeldig trekning utført av en datamaskinprosess.
 • Vinneren vil bli varslet via e-post. Når vi kontakter deg, kan det hende vi krever at du bekrefter din personlige informasjon (e-postadresse, fornavn og etternavn, fødselsdato) for å bekrefte identiteten din.
 • Vinneren vil bli kontaktet 16/04/2020
 • Vinneren må bekrefte sin aksept ved å svare på e-posten innen 48 timer.
 • Hvis premien ikke blir hevdet innen 48 timer etter den første varslingen, avvist eller den valgte vinneren ikke er kvalifisert, vil vinneren miste prisen og en ny vinner vil bli valgt fra de riktige oppføringene ved tilfeldig trekning utført av en datamaskinprosess, og vinneren vil bli varslet i henhold til prosedyren ovenfor.
 • Premien er ikke overførbar og ingen kontantalternativ vil bli tilbudt.
 • Prisen blir gitt til vinneren via e-post. Selskapet påtar seg ikke noe ansvar for mislykket levering på grunn av feilaktig kontaktinformasjon fra Deltagere. Enhver premie som returneres som ikke levert vil antas uønsket, og selskapet forbeholder seg retten til å velge en alternativ vinner for å motta prisen ved å bruke samme prosess som er nevnt ovenfor hvis tiden tillater det.

Generelt

 • Deltagere anses å ha akseptert og blitt enige om å være bundet av disse vilkår og betingelser ved påmelding. Selskapet har rett til å oppdatere eller endre disse vilkår og betingelser når som helst.
 • Selskapet forbeholder seg retten til å nekte deltagelse, eller nekte å tildele en pris til alle i strid med disse vilkår og betingelser.
 • Ingen andre enn en person som har deltatt i konkurransen, skal ha noen rettigheter med hensyn til konkurransen under disse vilkår og betingelser.
 • Selskapets avgjørelser angående noen aspekter av konkurransen er endelige og bindende, og det vil ikke bli inngått korrespondanse om det.
 • Premier er ikke omsettelige eller overførbare. Ingen pengeverdi kan gis i bytte mot en premie.
 • Selskapet overholder all lovgivning som for øyeblikket gjelder for den relevante databeskyttelsesloven, og vil ikke dele dine opplysninger med en tredjepart uten ditt forhåndsgodkjenning.
 • Selskapet har rett til å når som helst å avslutte, suspendere eller endre konkurransen.
 • Selskapet påtar seg ikke noe ansvar for oppføringer som ikke er fullført på grunn av en teknisk feil, teknisk svikt, maskinvare- eller programvarefeil, satellitt-, nettverks- eller serverfeil av noe slag.
 • Vinneren samtykker til bruk (uten forhåndsvarsel) av navn, foto, bilde og/eller lignende, samt fylke/hjemland for kunngjøringer, reklame og salgsfremmende formål i alle medier, nå eller heretter, over hele verden og på Internett, av selskapet og dets partnere, uten kompensasjon eller ytterligere samtykke fra vinneren.
 • Eventuelle premier som kreves i samsvar med disse vilkår og betingelser, vil være underlagt eventuelle endringer i vilkår og betingelsene før datoen premien innløses. Vinnere bør sjekke disse vilkår og betingelser før de mottar premien.
 • Selskapet forbeholder seg retten til å erstatte premien med en alternativ premie av lik eller høyere verdi dersom omstendigheter utenfor selskapets kontroll gjør det nødvendig.
 • Selskapet kan etter eget skjønn diskvalifisere alle deltakere som er funnet å tukle med påmeldingsprosessen eller å opptre på noen måte forstyrrende for konkurransen.
 • Selskapet kan ikke garantere kontinuerlig, uavbrutt tilgang til sine hjemmesider og intet ansvar vil bli akseptert for vanskeligheter med å komme inn, kreve eller eventuelle oppføringer/krav forsinket eller ødelagt. Selskapet er ikke ansvarlig for tap som følge av en slik hendelse.
 • I den grad loven tillater, påtar verken selskapet eller dets partnere, agenter eller lisenshavere noe ansvar for uautorisert tilgang til, eller tyveri, ødeleggelse eller endring av kravinstrukser på noe tidspunkt av konkurransen.
 • I den grad loven tillater det, vil selskapet, dets partnere eller agenter ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for å kompensere vinneren eller påta seg noe ansvar for tap, skade, personskade eller død som oppstår som et resultat av å bruke premien, unntatt der det er forårsaket av uaktsomhet fra selskapet, dets partnere, agenter eller av deres ansatte. Deltakernes lovfestede rettigheter påvirkes ikke.
 • Singularet inneholder flertallet og omvendt (med mindre annet er bestemt)
 • I tilfelle en eventuell bestemmelse i disse vilkår og betingelser av noen rettslig eller annen kompetent myndighet erklæres ugyldig eller ulovlig, eller på annen måte ikke rettskraftig, skal partene endre denne bestemmelsen på en så rimelig måte som oppnådde partenes intensjon uten ulovlighet eller, etter selskapets skjønn, kan skilles fra disse vilkår og betingelser, og de gjenværende bestemmelsene i disse vilkår og betingelser skal forbli i full kraft og virkning.
 • Denne kontrakten er underlagt lovene i England og Wales, og er underlagt eksklusiv jurisdiksjon for domstolene i England og Wales.