Resept for 299kr uansett behandling x
> HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED PERSONVERNERKLÆRING

HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED PERSONVERNERKLÆRING

Dette nettstedet eies og drives av Hexpress Healthcare Limited ('vi', 'oss', 'vår') som no.euroclinix.net til brukere og besøkende ('du', 'din', 'ditt',). Vi tar personvern svært alvorlig, og vi er forpliktet til å beskytte og respektere ditt privatliv, og til å bruke teknologi for å forbedre din online sikkerhet. Vi ber deg om å lese denne personvernpolitikken ("policyen") nøye, da den inneholder viktig informasjon om hvem vi er og hvordan og hvorfor vi samler, lagrer, bruker, vil bruke og dele dine personlige data. Det forklarer også dine rettigheter i forhold til dine personopplysninger og hvordan du kontakter oss eller tilsynsmyndigheter dersom du har en klage.

Når vi samler inn og bruker dine personopplysninger, er vi underlagt EU´s generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) 2016/679 ("forordningen") og i henhold til forordningen er Hexpress Healthcare Limited "datakontrollanten", det vil si selskapet som er ansvarlig for, og kontrollerer, behandlingen av dine personlige data.

Helseinstituttet anbefaler minimum oppbevaringsperioder for helsjournaler. Organisasjonen vil følge disse til enhver tid.

Nøkkelbegrep

Det ville være nyttig å begynne med å forklare noen nøkkelbegrep som brukes i denne policyen:

Vi, oss, vår HEXPRESS HEALTHCARE LIMITED, drives som no.euroclinix.net
Vår databeskyttelsesansvarlig

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Personlig informasjon Alle data som knyttes til en identifisert eller identifiserbar person
Spesiell kategori personopplysninger

Personopplysninger som avslører rasemessig eller etnisk opprinnelse, politiske meninger, religiøs tro, filosofisk tro eller fagforening

Genetiske og biometriske data

Data om helse, sexliv eller seksuell orientering

Personlige data vi kan samle om deg

Vi kan samle inn og bruke følgende personlige opplysninger om deg:

 • Ditt navn og kontaktinformasjon, inkludert din adresse, e-postadresse og telefonnummer, og bedriftsinformasjon;
 • Informasjon som gjør at vi kan sjekke og verifisere identiteten din, f.eks. din fødselsdato;
 • Dine meninger og medisinske opplysninger;
 • Kjønnsinformasjonen din;
 • Data om din posisjon;
 • Din faktureringsinformasjon, transaksjon og betalingskortinformasjon;
 • Din kontakthistorikk, kjøpshistorikk og lagrede varer;
 • Informasjon som gjør at vi kan foreta kreditt eller andre økonomiske kontroller på deg;
 • Informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, IT, kommunikasjon og andre systemer; og
 • Dine svar på undersøkelser, konkurranser og kampanjer.

Før du bruker bestemte områder av dette nettstedet, vil vi be deg om å registrere deg på det ved å kreve at du oppgir dine personlige opplysninger, inkludert "sensitive personopplysninger" som definert i forskriften. Vi vil for eksempel få dine personlige data når du registrerer deg for å bruke dette nettstedet, fullfører spørreskjemaet online, sender oss tilbakemelding, poster materiale, kontakter oss av hvilken som helst grunn, registrerer deg for en tjeneste og kjøp av varer eller tjenester. Vi kan også få sensitive personlige opplysninger om deg hvis du gir det ved å fylle ut det elektroniske medisinske spørreskjemaet. Hvis du frivillig oppgir slik informasjon, samtykker du til vår behandling av disse for å få medisinsk vurdering og resept. Disse personopplysningene kreves for å gi deg produkter og tjenester. Hvis du ikke oppgir den personlige informasjonen vi ber om, kan det forhindre oss fra å levere produkter og tjenester til deg.

Vi kan overvåke din bruk av dette nettstedet ved hjelp av informasjonskapsler og lignende sporingsenheter. Vi kan for eksempel overvåke hvor mange ganger du besøker, hvilke sider du går til, trafikkdata, lokasjonsdata og opprinnelsesdomene til en brukers internettleverandør. Denne informasjonen hjelper oss med å bygge en profil av våre brukere. Noen av disse dataene vil bli aggregert eller statistisk, noe som betyr at vi ikke vil være i stand til å identifisere deg individuelt. For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler, se vår Cookie Policy. Av og til kan vi motta informasjon om deg fra andre kilder (som kredittreferansebyråer), som vi legger til informasjonen vi allerede har om deg, for å hjelpe oss med å tilpasse vår tjeneste til deg.

Hvordan din personlige informasjon er samlet

Vi samler mesteparten av denne personlige informasjonen direkte fra deg via vår nettside og app, eller via telefon, tekst eller e-post eller video konsultasjon. Vi kan også samle informasjon direkte fra en tredjepart, f.eks. sanksjoner screening tilbydere, kreditt referanse byråer og kundekontroll leverandører; og fra en tredjepart med ditt samtykke, f.eks. din lokale lege eller privat lege, fra informasjonskapsler på vår nettside og via våre IT-systemer, f.eks. automatisert overvåking av våre nettsider og andre tekniske systemer, som våre datanettverk og tilkoblinger, kommunikasjonssystemer, e-post og direktemeldingssystemer.

Hvordan og hvorfor vi bruker dine personlige opplysninger

I henhold til databeskyttelsesloven kan vi bare bruke dine personlige opplysninger hvis vi har en riktig grunn til å gjøre det. Årsakene våre inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • For å overholde våre lover og regulatoriske forpliktelser;
 • For utførelsen av kontrakten med deg eller å ta skritt på forespørsel før du inngår en kontrakt;
 • Med formålet om medisinsk diagnose og levering av helsetjenester og behandling;
 • For våre eler en tredjeparts legitime interesser; og
 • Hvor du har gitt samtykke.

En legitim interesse er når vi har en forretningsmessig eller kommersiell grunn til å bruke informasjonen din, så lenge dette ikke overskrides av dine egne rettigheter og interesser.

Tabellen nedenfor forklarer hva vi bruker (prosesserer) dine personlige opplysninger for og våre grunner til å gjøre det:

Hva vi bruker dine personlige opplysninger til Våre grunner

For å gi helsetjenester til våre kunder, og for fakturering og ordrebehandling.

For å hjelpe oss med å identifisere våre kunder og eventuelle kontoer de holder hos oss.

Å varsle våre kunder om eventuelle endringer på dette nettstedet eller til våre tjenester som kan påvirke dem.

Nødvendig for å stille medisinsk diagnose og for helsevern og behandling

For utførelsen av vår kontrakt med våre kunder eller å iverksette tiltak på deres anmodning før kontrakt inngås

For å forhindre og oppdage svindel mot firmaet eller våre kunder For våre legitime interesser eller for en tredjepart, det vil si å minimere svindel som kan være skadelig for oss og våre kunder

For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser

For vår legitime interesse, og for våre tredjeparter

Fordi du har gitt samtykke

Gjennomføre kontroller for å identifisere våre kunder og verifisere deres identitet

Sikkerhetsvetting og screening for økonomiske og andre sanksjoner eller handelsforbud

Svindelforebygging og gjenkjenning

Øvrig behandling nødvendig for å overholde faglige, lovlige og forskriftsmessige forpliktelser som gjelder for vår virksomhet, f.eks. i henhold til helse- og sikkerhetsforskrifter eller regler utstedt av vår faglige regulator

For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser
Samle og levere informasjon som kreves av eller relaterer til revisjoner, henvendelser eller undersøkelser av reguleringsorganer For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser
Sikre at næringspolitikk følges, som f.eks. politikk som dekker sikkerhet og internettbruk, f.eks. politikk som dekker sikkerhet og internettbruk For våre legitime interesser eller for en tredjepart, dvs. for å sikre at vi følger våre egne interne prosedyrer for å være i stand til å levere den beste servicen til våre kunder
Operasjonelle årsaker, for eksempel administrasjon, effektivisering, opplæring og kvalitetskontroll For våre legitime interesser eller for en tredjepart, dvs. for å være så effektiv som mulig for levere den beste servicen til våre kunder til best pris
Sikre konfidensialiteten til kommersielt sensitiv informasjon

For våre legitime interesser eller for en tredjepart, dvs. for å beskytte forretningshemmeligheter og annen kommersielt verdifull informasjon

For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser

Statistisk og atferdsanalyse og forskning som hjelper oss med å styre vår virksomhet, f.eks. i forhold til vår økonomiske ytelse, kundebase, produktsortiment eller andre effektivitetsforanstaltninger Kundeprofilering og analyse av våre kunders innkjøpspraksis.

Tilpasse dette nettstedet og dets innhold til kundens spesielle preferanser.

For våre legitime interesser eller for en tredjepart, dvs. for å være så effektiv som mulig for levere den beste servicen til våre kunder til best pris
Forhindre uautorisert tilgang og modifikasjoner på systemer

For våre legitime interesser eller for en tredjepart, dvs. for å forhindre og oppdage kriminell aktivitet som kan være skadelig for oss og for våre kunder

For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser

Oppdatere og forbedre kundeoppføringer

For utførelsen av vår kontrakt med våre kunder eller å iverksette tiltak på deres anmodning før kontrakt inngås

For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser

For våre legitime interesser eller for en tredjepart, f.eks. sørge for at vi kan holde kontakten med våre kunder om eksisterende bestillinger og nye produkter

Lovbestemt pant For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser
Sikre sikker arbeidspraksis, personaladministrasjon og vurderinger

For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser

For våre legitime interesser eller for en tredjepart, f.eks. for å sikre at vi følger våre egne interne prosedyrer og arbeider effektivt, slik at vi kan levere den beste servicen til våre kunder

Markedsføring av våre tjenester til:
 • Eksisterende og tidligere kunder;
 • Tredjeparter som tidligere har uttrykt interesse for våre tjenester;
 • Tredjeparter med hvem vi ikke har hatt tidligere avtaler.
For våre legitime interesser eller for en tredjepart, det vil si å fremme vår virksomhet til eksisterende og tidligere kunder
Kredittreferansesjekker via eksterne kredittreferansebyråer For våre legitime interesser eller for en tredjepart, det vil si for å sikre at våre kunder sannsynligvis vil kunne betale for våre produkter og tjenester
Eksterne revisjoner og kvalitetskontroller, f.eks. for ISO eller Investors in People akkreditering og revisjon av våre kontoer

For våre legitime interesser eller en tredjeparts, dvs. for å opprettholde våre akkrediteringer, så kan vi demonstrere at vi opererer på de høyeste standardene

For å overholde våre juridiske og regulatoriske forpliktelser

Salgsfremmende kommunikasjon

Vi kan bruke dine personlige opplysninger til å sende deg oppdateringer (via e-post, tekstmelding, telefon eller post) om våre tjenester, inkludert eksklusive tilbud, kampanjer eller nye tjenester.

Vi har en legitim interesse for å behandle dine personlige opplysninger for salgsfremmende formål (se over 'Hvordan og hvorfor vi bruker dine personlige opplysninger'). Dette betyr at vi vanligvis ikke trenger samtykke til å sende deg kommunikasjon. Men hvor samtykke er nødvendig, vil vi be om dette samtykket separat og tydelig.

Vi vil alltid behandle dine personlige opplysninger med stor respekt og aldri dele den med andre organisasjoner for markedsføring eller andre formål. Hvis du har gitt oss tillatelse til å behandle dine personopplysninger, kan vi dele dine personlige opplysninger med tilknyttede selskaper og organisasjoner som er våre samarbeidspartnere, og vi eller de kan kontakte deg (med mindre du har bedt oss, eller de, om å ikke gjøre det) via post, e-post, telefon, SMS, tekst / bilde / video melding, faks, om våre tjenester, produkter, kampanjer, tilbud, veldedige årsaker som kan være av interesse for deg.

Du har rett til å velge å ikke motta salgsfremmende kommunikasjon når som helst ved å:

 • Kontakte oss på
 • Bruk koblingen "unsubscribe" i e-post eller "STOP"-nummer i tekstmeldinger
 • Oppdatere kommunikasjonspreferansene dine på vår

Vi kan be deg om å bekrefte eller oppdatere markedsføringsinnstillingene hvis du pålegger oss å fremskaffe ytterligere produkter og tjenester i fremtiden, eller om det er endringer i loven, reguleringen eller strukturen i vår virksomhet.

Hvem vi deler dine personlige opplysninger med

Vi deler rutinemessig personlig informasjon med:

 • Tilknyttede selskaper og forretningspartnere;
 • Tredjeparter vi bruker til å bidra til å levere våre produkter og tjenester til deg, f.eks. betalingsleverandører, varehus og leveringsselskaper;
 • Andre tredjeparter som vi bruker til å hjelpe oss med å drive virksomheten vår, f.eks. markedsføringsbyråer eller nettside verter;
 • Tredjeparter godkjent av deg, f.eks. sosiale medier nettsteder du velger å knytte din konto til eller tredjeparts betalingsleverandører;
 • Lovhåndhevelsesorganer i forbindelse med enhver etterforskning for å forhindre ulovlig aktivitet;
 • Kredittreferansebyråer;
 • Våre forsikringsselskaper og meglere;
 • Vår(e) bank(er); og
 • Våre regulatorer.

Vi tillater bare tjenesteleverandører å håndtere dine personlige opplysninger hvis vi er fornøyd de tar de nødvendige tiltak for å beskytte dine personlige opplysninger. Vi pålegger også kontraktsforpliktelser for tjenesteleverandører for å sikre at de kun kan bruke dine personlige opplysninger til å yte tjenester til oss og til deg. Vi kan også dele personlig informasjon med eksterne revisorer, f.eks. i forhold til ISO eller Investors in People akkreditering og revisjon av våre kontoer.

Vi kan formidle og utveksle informasjon med rettshåndhevende organer og tilsynsorganer for å oppfylle våre juridiske og regulatoriske forpliktelser.

Vi må kanskje også dele noen personlige opplysninger med andre parter, som for eksempel potensielle kjøpere av noe eller hele vår virksomhet eller under en omstrukturering. Vanligvis blir informasjonen anonymisert, men dette kan ikke alltid være mulig. Mottakeren av informasjon vil være bundet av konfidensialitetsforpliktelser.

Hvor din personlige informasjon er holdt

Informasjon kan bli avholdt på våre kontorer og hos våre tilknyttede selskaper, tredjeparts byråer, tjenesteleverandører, representanter og agenter som beskrevet ovenfor (se ovenfor: 'Hvem vi deler dine personlige opplysninger med').

Noen av disse tredjepartene kan være basert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde. For mer informasjon, herunder hvordan vi beskytter dine personlige opplysninger når dette skjer, se nedenfor: "Overføring av dine personlige opplysninger ut av EØS".

Hvor lenge dine personlige data vil bli holdt

Vi beholder dine personlige data mens du har en konto hos oss, eller vi tilbyr produkter og tjenester til deg. Deretter vil vi beholde dine personlige opplysninger så lenge det er nødvendig:

 • For å svare på spørsmål, klager eller krav fra deg eller på dine vegne;
 • For å vise at vi behandlet deg rettferdig;
 • For å beholde registre som kreves av loven.

Vi vil ikke beholde dine personlige opplysninger lenger enn nødvendig for de formålene som er angitt i denne policyen. Ulike oppbevaringsperioder gjelder for ulike typer personlig informasjon. Når det ikke lenger er nødvendig å beholde din personlige informasjon, vil vi slette eller anonymisere den.

Trygg oppbevaring av dine personlige data

Vi har nødvendige sikkerhetstiltak for å forhindre at personopplysninger ved et uhell blir mistet, eller brukt eller åpnet ulovlig. Vi begrenser tilgangen til dine personlige data til kun de som har et ekte behov, trenger tilgang til den. De som behandler informasjonen din, gjør det kun på en autorisert måte og er underlagt taushetsplikt. Vi tester kontinuerlig våre systemer.

Vi har også prosedyrer på plass for å håndtere eventuelle mistenkte datasikkerhetsbrudd. Vi vil varsle deg og enhver gjeldende regulator av et mistenkt datasikkerhetsbrudd der vi er lovlig pålagt å gjøre det.

Vi vil bruke tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine personlige data, for eksempel:

 • Dataene dine er lagret på sikre servere.
 • Betalingsinformasjon er kryptert ved hjelp av SSL-teknologi.
 • Tilgang til kontoen din styres av et passord og brukernavn som er unikt for deg.

Selv om vi vil bruke all rimelig innsats for å beskytte dine personlige data, bekrefter du at bruken av internett ikke er helt sikkert, og derfor kan vi ikke garantere sikkerheten eller integriteten til personlige data som overføres fra deg eller til deg via internett.

Hvis du vil ha detaljert informasjon fra Get Safe Online om hvordan du beskytter informasjonen og datamaskinene dine og enheter mot svindel, identitetstyveri, virus og mange andre elektroniske problemer, kan du gå til www.getsafeonline.org. Get Safe Online støttes av HM Government og ledende bedrifter.

Overvåkning

Vi kan overvåke og ta opp kommunikasjon med deg som telefonsamtaler og e-post med formål om opplæring, kvalitetssikring, forebygging av svindel og overholdelse.

Kredittkontroll

For å gjøre det mulig for oss og andre selskaper i gruppe- eller samarbeidsselskapene å ta kredittbeslutninger om deg og for svindelforebygging og hvitvasking, kan vi søke i filene til kredittreferanse og svindelforebyggende byråer (som registrerer søket). Vi kan avsløre informasjon om hvordan du utfører kontoen din til slike byråer, og informasjonen din kan være knyttet til poster knyttet til andre som bor på samme adresse som du er økonomisk knyttet til. Andre kredittgivere kan bruke denne informasjonen til å ta kredittbeslutninger om deg og personene du er økonomisk tilknyttet, samt for bedrageribeskyttelse, gjeldssporing og hvitvasking. Hvis du oppgir uriktig eller unøyaktig informasjon, og vi mistenker svindel, registrerer vi dette.

Informasjon om andre personer

Hvis du gir oss opplysninger på vegne av noen andre, bekrefter du at den andre personen har utnevnt deg til å handle på hans / hennes vegne og har avtalt at du kan:

 • Motta eventuelle opplysninger om databeskyttelse på hans / hennes vegne.
 • Gi samtykke til overføring av hans / hennes personopplysninger til utlandet.
 • Gi samtykke på hans / hennes vegne til behandling av hans / hennes personlige data.
 • Gi samtykke til behandling av hans / hennes sensitive personopplysninger, som helseinformasjon.

Overføring av dine personlige opplysninger ut av EØS

Vi kan overføre dine personopplysninger til land utenfor EØS, med det formål å oppfylle våre forpliktelser og gi vår tjeneste. Vi kan dele dine personlige data utenfor EØS-området, for eksempel:

 • Med våre samarbeidspartnere utenfor EØS;
 • Med din og våre tjenesteleverandører utenfor EØS;
 • Hvis du er basert utenfor EØS; og
 • Hvor det er en internasjonal dimensjon til tjenestene vi gir deg.

Når du er registrert på denne nettsiden, har du avtalt at vi kan overføre dine personopplysninger til land utenfor EØS. Vær sikker på at vi alltid vil sikre at overføring er underlagt passende sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte dine personlige data. Disse overføringene er underlagt spesielle regler i henhold til europeisk og britisk databeskyttelseslov.

Vi kan overføre dine personopplysninger til land som vurderes av EU-kommisjonen som å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personlig informasjon. Vi kan også overføre dine personopplysninger til ikke-EØS-land som ikke har de samme databeskyttelsesloven som Storbritannia og EØS, og under slike omstendigheter vil vi sikre at overføringen overholder databeskyttelsesloven og vi vil bruke standarddata beskyttelseskontraktsklausuler som er godkjent av EU-kommisjonen, og dermed beskytte dine personvernrettigheter og gi deg rettsmidler i det usannsynlige tilfelle av sikkerhetsbrudd.

Hvis du vil ha ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss eller vår databeskyttelsesansvarlige (se "Hvordan kontakte oss" nedenfor).

Dine rettigheter

Du har følgende rettigheter:

Tilgang Retten til å bli forsynt med en kopi av dine personlige opplysninger (retten til tilgang)
Rektifisering Retten til å kreve at vi retter feilen i din personlige informasjon
Å bli glemt Retten til å kreve at vi sletter din personlige informasjon - i visse situasjoner
Begrensning av behandling Retten til å kreve at vi begrenser behandling av din personlige informasjon - under visse omstendigheter, f.eks. hvis du bestrider nøyaktigheten av dataene
Dataportabilitet Retten til å motta personlig informasjon du har gitt oss, i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format og / eller overføre data til en tredjepart - i visse situasjoner
Å protestere Retten til å protestere:
 • når som helst mot at din personlige informasjon blir behandlet for direkte markedsføring (inkludert profilering);
 • i visse andre situasjoner mot vår fortsatte behandling av dine personlige opplysninger, f.eks. behandling utført i den hensikt av våre legitime interesser.
Ikke å være utsatt for automatisert individuell beslutningsprosess Retten til ikke å bli underlagt en beslutning basert utelukkende på automatisert behandling (inkludert profilering) som gir juridiske konsekvenser for deg eller tilsvarende påvirker deg betydelig

For ytterligere informasjon om hver av disse rettighetene, inkludert omstendighetene de gjelder, vennligst kontakt oss eller se veiledningen fra Storbritannias informasjonskommissærs kontor (ICO) om enkeltpersoners rettigheter i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, vennligst:

 • Fyll ut et data forespørselsform på vår nettside på eller
 • E-post, ring eller skriv til oss eller vår databeskyttelsesansvarlige - se under: 'Hvordan kontakte oss'; og
 • Gi oss nok informasjon til å identifisere deg, f.eks. ditt fulle navn, adresse, brukernavn, registreringsdetaljer og kunde- eller konto- eller bestillingsreferansenummer;
 • Gi oss bevis på din identitet og adresse (en kopi av førerkortet eller passet ditt og en nylig regning, som f.eks. strømregning);
 • Angi informasjonen som er feil og hva den skal erstattes med (hvis du ønsker at vi skal rette eventuelle feil i dataene dine);
 • Angi kanalen du protesterer på (hvis du ber oss om å slutte å behandle dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, og din innsigelse er ikke mot markedsføring generelt, men markedsføring gjennom en spesifikk kanal, for eksempel e-post eller telefon);
 • Bekreft hvilken rettighet du utøver og informasjonen din forespørsel omhandler.

Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen ble publisert 25. mai 2018 og sist oppdatert den 25. Mai 2018.

Vi kan endre denne personvernerkæringen fra tid til annen. Du bør sjekke denne personvernerklæringen med jevne mellomrom for å sikre at du er klar over den nyeste versjonen som vil gjelde hver gang du benytter deg av dette nettstedet.

Hvordan kontakte oss

Vi tar gjerne imot din tilbakemelding og spørsmål du eventuelt skulle ha. Ta kontakt med oss eller vår databeskyttelsesansvarlig via post, e-post eller telefon hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller informasjonen vi holder om deg.

Våre kontaktinformasjon er vist nedenfor:

Registrert kontoradresse:: 144 Mitcham Road, Tooting, London, SW17 9NH
Kontakt e-postadresse: [email protected]
Kontakt telefonnummer: +47 80 06 91 50

Kontaktinformasjon for vår databeskyttelsesansvarlige er vist nedenfor:

Crawford Brysland
CMPLY LTD
[email protected]
+44 203 823 6004

Hvordan klage

Vi håper at vi eller vår databeskyttelsesansvarlig kan løse eventuelle spørsmål eller bekymringer du kan ha om bruken av informasjonen din.

General Data Protection Regulation gir deg også rett til å klage til en tilsynsmyndighet, særlig i EU (eller EØS-området) hvor du jobber, vanligvis bor eller hvor en påstått overtredelse av lover om databeskyttelse skjedde. Tilsynsmyndigheten i Storbritannia er informasjonskommissæren som kan kontaktes på https://ico.org.uk/concerns eller telefon: 0303 123 1113.

Trenger du ekstra hjelp?

Hvis du vil ha dette dokumentet i et annet format (for eksempel lyd, stor utskrift, blindskrift), vennligst kontakt oss (se "Hvordan kontakte oss" ovenfor).

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-10 virkedager
Levering inkludert