Resept for 299kr uansett behandling x
> Prosedyre for klager

Prosedyre for klager

Vi har troen på å plassere våre kunder i hjertet av alt vi gjør som er grunnen til at hvis du ikke er fornøyd med alle aspekter av vår tjeneste tar vi gjerne imot tilbakemeldinger som kan hjelpe oss til å ta en nærmere titt på hvordan vi kan forbedre vår tjeneste og generell kundetilfredshet.

Vennligst ring vårt pasient service team og vi vil gjøre vårt beste for å løse eventuelle problemer du kan ha med vår service, så raskt som mulig.

Ring vår pasient Services Team og vi vil gjøre vårt beste for å løse eventuelle problemer du kan ha med vår service, så snart som mulig.

Hvordan klage

Du kan opprette en klage via e-post på [email protected]

Eller skriftlig via brev adressert til leder for kundeservice på adressen til vårt hovedkontor:

Hexpress adresse: Att: Leder av kundeservice (name)
144 Mitcham Road
London
SW17 9NH

Vi har en to-trinns klagebehandling. Dersom du oppgir så mye informasjon og detaljer som mulig på hvert trinn, vil det hjelpe oss til å behandle klagen raskt, inkludert all korrespondanse og sier at du gjør en klage i henhold til vår prosedyre.

Stadier av klageordningen

Steg 1

Dette er den første muligheten for avdelingen å løse kundens misnøye og de fleste klagene er behandlet muntlig over telefon, og vil bli løst på dette stadiet. Hvis derimot klagen ikke kan løses på denne innledende fasen, vil klagen bli videresendt til leder for kundeservice. I første omgang vil leder for kundeservice prøve å få klagen løst eller henvise klage til daglig leder, avhengig av innholdet i klagen.

Steg 2

Hvis du fortsatt er misfornøyd med dette svaret kan du be om en gjennomgang av direktøren for den aktuelle avdelingen. Din forespørsel skal sendes til leder for kundeservice adressert til vårt hovedkontor som vil videresende din forespørsel til direktøren for den aktuelle avdelingen for gjennomgang.

Tidsrammer for håndtering av en klage

Fase 1 - maks 5 arbeidsdager

  • Vi har som mål å erkjenne innen 1 - 2 virkedager.
  • Full respons innen 5 virkedager.

Fase 2 - maks 10 arbeidsdager

  • Vi har som mål å erkjenne innen 5 - 10 virkedager.
  • Full respons innen 10 virkedager.

Forlenge tidsfrister

Vi tar sikte på å løse opp i alle klager innen tidsrammene ovenfor; men hvis en klage er svært kompleks eller involverer innspill fra tredjeparter, kan det noen ganger være nødvendig å forlenge fristen. Hvis dette er tilfelle, vil vi holde kunden fullt informert om fremdriften i etterforskningen, årsakene til forsinkelsen, og den nye fristen.

Opptak av klager

Vi vil logge alle klager vi mottar, slik at vi kan overvåke hvilke type problemer som finnes, den beste måten å løse dem, og hvor lang tid vi bruker for å håndtere dem.

Hvis du ved ferdigstillelse fortsatt er misfornøyd med utfallet eller måten klagen er behandlet, kan følgende organisasjoner gi uavhengige råd og støtte:

- General Pharmaceutical Council
25 Canada Square
London
E14 5LQ
Tel: 020 7735 9141
E-mail: [email protected]
Website: www.pharmacyregulation.org


Alle klager mottatt vil bli behandlet konfidensielt og i samsvar med kravene i Data Protection Act 1998.

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-10 virkedager
Levering inkludert