> Røykeslutt > Champix > Bivirkninger ved bruk av Champix

Bivirkninger ved bruk av Champix

Det er ingen hemmelighet at røyking og snusing kan føre til langsiktig nikotinavhengighet, noe som deretter kan føre til langsiktige, og noen ganger dødelige, sykdommer. Å slutte mens du har sjansen tilbyr deg en rekke helsemessige fordeler og legge til år til livet ditt. Når en person slutter å snuse eller røyke, opplever de ofte symptomer på nikotin tilbaketrekning, som irritabilitet og angst. Disse abstinenssymptomene er også kjent som slutte-å-røyke bivirkninger, og bør addresseres for å hjelpe folk som nylig har sluttet til å stå en bedre sjanse til å leve røykfritt. Symtomer kan oppstå ved røykslutt, både med og uten behandling. Det kan være vanskelig å skille mellom enkelte bivirkninger og hva som skyldes at de har oppstått.

Røykslutt: Bivirkninger på kroppen

Fra det øyeblikket du har stumpet den siste røyken, (eller kastet din siste snus), kan du oppleve ulike bivirkninger. Du kan oppleve symptomer både med eller uten behandling ved røykeavvenning. Psykologiske bivirkninger som depresjon, irritabilitet, frustrasjon og angst er eksempler på bivirkninger som oppstår ved røykeavvenning, med eller uten behandling. Disse bivirkningene er symptomer på tilbaketrekningen fra nikotin i kroppen. Abstinenssymptomene starter innen noen få timer etter du har tatt din siste snus eller sigarett og er på topp etter ca. 24 timer etter din siste sigarett eller snus, og vil gradvis lette over 2-4 uker. Mange som ønsker å slutte å røyke eller snuse, velger derfor å trappe ned gradvis for å unngå disse abstinenssymptomene.

Andre bivirkninger som ofte er assosiert med røykslutt er hodepine, søvnløshet, tretthet, utmattelse, økt appetitt, økning i vekt og vansker for å holde konsentrasjoner. En trang til å ta seg en snus eller tenne en sigarett er også veldig vanlig når du først slutter.

De første ukene etter røykeslutt er vanligvis de vanskeligste og det tar normalt sett minst 8-12 uker før en person begynner å føle seg komfortabel med sin nye livsstil endring av å være en eks-røyker eller snuser.

Vareniklin, den aktive ingrediensen i Champix , etterligner effekten av nikotin på kroppen. Derfor reduserer det både trangen til å røyke og lindrer abstinenssymptomer.

Det er også sjanse for en mulig utvikling av alvorlige nevropsykiatriske symptomer som depresjon, endringer i atferd og opphisselse, både med og uten bruk av Champix (vareniklin). Dersom du opplever slike symptomer bør du kontakte lege eller annet helsepersonell.

Virkningen av Vareniklin

Den nøyaktige virkningen av vareniklin er at stoffet forstyrrer reseptorer i hjernen som Nikotin stimulerer. Nikotin er det avhengighetsskapende giftstoffet i sigaretter og snus som fester seg til reseptorer i hjernen og stimulerer de - som er hvordan nikotin fungerer. Hva vareniklin gjør er å delvis stimulere nikotinreseptorene. Dette etterligner effekten av nikotin, for å redusere nikotinsuget og abstinenssymptomer når du slutter å røyke. Samtidig, blokkerer vareniklin reseptorene og hindrer nikotin fra å feste seg til reseptorene. Men på samme tid, blokkerer de delvis reseptorer og hindrer nikotin fra å feste seg til reseptorer. Dette blokkerer eller reduserer effekten av nikotin hos personer som gir etter for fristelsen til å ta seg en sigarett eller snus.

Bivirkninger ved røykslutt med hjelp av Champix

Svært vanlige bivirkninger ved bruk av Champix ved røykslutt inkluderer betennelse i nese og hals, unormale drømmer, søvnproblemer, hodepine og kvalme. Disse bivirkningene kan ramme mer enn 1 av 10 personer som bruker Champix.

Vanlige bivirkninger, rammer opptil 1 av 10 personer av Champix brukere. Vanlige bivirkninger inkluderer; endring i appetitt, vektøkning, svimmelhet, søvnighet, svimmelhet, kortpusthet, tørr munn og smaksforandringer. Luftveisinfeksjon, bihulebetennelse, hoste, halsbrann, oppkast, diaré, forstoppelse, magesmerter, fordøyelsesvansker og luft i magen er andre eksempler på vanlige bivirkninger som kan oppstå ved bruk av Champix. Heller ikke uvanlige bivirkninger er hudutslett, kløe, brystsmerter, leddsmerter, muskelsmerter og ryggsmerter.

Mer alvorlige bivirkninger rammer Champix brukere mindre hyppig, og regnes som å være enten mindre vanlig eller sjeldne.

Alvorlige bivirkninger hos Champix brukere

Mindre vanlige bivirkninger kan påvirke hos opptil 1 av 100 brukere og inkluderer endret tankemønster, selvmordstanker, endret atferd, krampeanfall og hjerteinfarkt. Endret atferd kan være unormal atferd eller aggresjon.

Sjeldne bivirkninger kan oppleves hos opptil 1 av 1000 Champix brukere, og inkluderer slag, alvorlige hudreaksjoner, psykose (f. eks tap av kontakt med virkeligheten). Alvorlige hudreaksjoner som er rapportert er erythema multiform (utslett) og Stevens-Johnsons syndrom (blemmedannelse i huden, rundt øyne, munnen eller skrittet), og alvorlige allergiske reaksjoner.

Champix bør brukes med forsikighet når...

Vareniklin er generelt antatt å være en trygg medisin for folk flest. Det er imidlertid en forholdsvis ny medisin, og forsiktighet bør brukes i visse brukere. De med alvorlig nyresvikt, er gravide, ammer, eller er under 18 er ikke lisensierte brukere av Champix (vareniklin). Personer med visse psykiske lidelser bør bruke Champix med ekstra forsiktighet, da psykologiske bivirkninger i forskjellig alvorlighetsgrad kan forekomme med ulik hyppighet hos brukere.

Champix (Vareniklin) sammen med andre medikamenter

Det er viktig å fortelle din lege hvilke medisiner du allerede tar, inkludert reseptfrie legemidler og naturlegemidler før du begynner å ta Champix. Sjekk også med helsepersonell før du tar noen nye medikamenter mens du går på Champix for å være sikker på at kombinasjonen av legemidlene er trygg.

Det anbefales at du ikke bruker andre røykeavvennings medisiner sammen med Champix. Bruk av nikotin erstatningsterapi sammen med Champix har vist seg å øke kvalme, hodepine, oppkast, svimmelhet, fordøyelsesbesvær, tretthet og senket blodtrykk.

Champix brukere med visse medisinske tilstander

Hvis du har alvorlige nyreproblemer bør du ikke ta cimetidin mens du tar Champix, da det kan resultere i en bivirkning som øk mengde av vareniklin i blodet.

Personer med diabetes som røyker trenger vanligvis mer insulin da røyking reduserer mengden av insulin som absorberes i blodet. Hvis du har diabetes og slutter å røyke, kan du senere trenger en reduksjon i insulindosen. Det kan også være nødvendig å justere dosen på andre medikamenter når du slutter å røyke, med eller uten Champix. Teofyllin mot pustevansker og warfarin som er et blodfortynnende legemiddel, kan det også være nødvendig å endre dosen på ved røykeslutt. Du bør diskutere dette med legen din.

Hvem bør ikke bruke Champix?

  • Kvinner som er gravide eller ammer.
  • Personer under 18 år
  • Personer med alvorlig nyresvikt (og bruker cimetidin)
  • Personer som er allergisk til noen av ingrediensene i legemiddelet Champix.

Du vil få foreskrevet denne behandlingen av en lege dersom du er egnet for dette legemidlet. For at Champix skal være en trygg behandling for deg og for å redusere sjangsen for alvorlige bivirkninger er det viktig at du er oppriktig med din lege om din medisinske historie.

Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert