> Luftveis- og lungesykdommer forårsaket av røyking og tobakk

Luftveis- og lungesykdommer forårsaket av røyking og tobakk

Røyking skader luftveiene og lungene. Lunge og luftveissykdommer kan føre til store begrensninger i dagliglivet, og er en viktig årsak til at mange mennesker blir uføre.

Cirka 6 prosent av befolkningen over 40 år har kols, viser undersøkelser gjort av Folkehelseinstituttet. Dette tilsvarer 150 000 personer i landet som helhet. I Norge dør hvert år over 7.500 personer av sykdommer de har utviklet som følge av bruk av tobakk. I tillegg til dette dør også 500 av passiv røyking. Dette utgjør nesten en femdel av alle dødsfall i Norge. 19 prosent av disse dør som følge av kronisk bronkitt og sviktende lungefunksjon.

Hvilke luftveis- og lungesykdommer er assosiert med tobakk?

Røyking skader flimmerhårene i luftveiene. Disse hårene trenger vi for å få renset lunger og luftveier for støv, bakterier og andre skadelige stoffer som vi puster inn. Personer som røyker har derfor en nedsatt evne til å holde luftveiene rene. Dette kan føre til kroniske infeksjoner og pusteproblemer.

Hvordan stoffene i tobakk påvirker kroppen
Bihulene
 • Røyking kan forårsake bihulebetennelse og kronisk bihulebetennelse hos røykere og ikke-røykere (passiv røyking)
 • Røyking skader flimmerhårene i nese og bihuler.
Munnhulen
 • Kreft i munnhulen kan forekomme ved bruk av tobakk (både røyk og snus)
 • Hoste er et symptom på både kreft i munnhulen
 • Polypper på stemmebåndet kan forekomme ved røyking, og kan vedvare etter røykeslutt
Strupehodet
 • Røyking er linket til både laryingitt (betennelse i strupehodet) og strupehodekreft.
Luftrøret og nedre luftveier
 • Røyking er en kjent utløser av astma
 • KOLS hindrer for luftstrømmen
 • Irriterte luftrør forårsaker tørrhoste
 • Tørrhoste kan være symptom på alvorlige tilstander som lungekreft
Bronkier og bronkioler
 • Røyking kan føre til infeksjoner og betennelse i bronkiolene (bronkitt)
 • Røyking er den viktigste årsaken til kronisk bronkitt
 • Kronisk bronkitt kan forårsake emfysem og KOLS
Bronkier og bronkioler
 • Røyking kan føre til infeksjoner og betennelse i bronkiolene (bronkitt)
 • Røyking er den viktigste årsaken til kronisk bronkitt
 • Kronisk bronkitt kan forårsake emfysem og KOLS
Lungene
 • Emfysem (redusert elastisitet i lungene)
 • Emfysem er en årsak til KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom)
 • KOLS (ofte emfysem, astma og kronisk bronkitt kombinert)
 • Lungebetennelse og lungekreft er også assosiert med røyking
Mellomgulvet
 • Symptomer på mellomgulvsbrokk kan reduseres ved å slutte å røyke
Bihulene
 • Røyking kan forårsake bihulebetennelse og kronisk bihulebetennelse hos røykere og ikke-røykere (passiv røyking)
 • Røyking skader flimmerhårene i nese og bihuler.

Gjennom sigarettrøyk får man i seg mange stoffer og giftige gasser, som nikotin og tobakk som påvirker kroppen og lungene. Røyking endrer lungenes konsistens og farge og dette svekker evnen til å utveksle gasser i lungene, og opptaket av oksygen blir dermed dårligere.

Røyking fører til betennelse i lungene som fører til betennelse i bronkiolene. Emfysem er en av de viktigste luftveissykdom karakterisert ved kroppens manglende evne til å drive ut luft.

Emfysem er en kronisk lungesykdom. Elastisiteten i lungene blir redusert og det blir vanskeligere å puste. Tilstanden oppstår når kollisjonsputer eller bronkiolene i lungene blir ødelagt. Man vil oppleve voldsom hvesing og hoste i denne tilstanden, som vil forverrer seg med tiden. Emfysem er en hyppig tilstand, og den forekommer hos 10-20% av voksne personer. Emfysem er en årsak til kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS).

Forkortelsen KOLS står for kronisk obstruktiv lungesykdom og er en alvorlig luftveissykdom. KOLS kjennetegnes ved at man har vedvarende luftveissymptomer som for eksempel hoste og tungpusthet, og vedvarende hindring for luftstrømmen. KOLS er en samlediagnose for emfysem, astma og kronisk bronkitt siden pasienten gjerne har mer eller mindre av alle disse tre diagnosene. Røyking er den viktigste årsaken til KOLS.

Bronkitt er et begrep som beskriver betennelse i bronkiene. Dette forårsaker ubehag og brenning som resulterer i overdreven produksjon av slim i rørene. Dette vil dermed begrense eller stenge bronkiene. Kronisk bronkitt er definert som en hoste som oppstår hver dag med slimproduksjon som varer i minst 3 måneder, 2 år på rad.

Astma er en anfallspreget sykdom i de nedre luftveiene. Hos en person med astma er luftveiene kollapset betraktelig slik at det er vanskelig å få nok luft inn i lungene. Tobakksrøyk er en kraftig utløser av astmasymptomer.

Andre sykdommer som er forårsaket av tobakk er lungekreft, lungebetennelse, influensa og tuberkulose.

Hvor lenge må man røyke før man kan få slike sykdommer?

All røyking forurenser og irriterer lungene. Det er umulig å si nøyaktig hvor lenge man må røyke for å få slike sykdommer. For noen skal det lite røyking til, for andre mer. Men vi vet at røyking er ekstra skadelig hos unge personer fordi lungene ikke er ferdig utviklet. Lungene utvikler seg helt frem til man er 20 år, så dersom du begynner å røyke sigaretter før dette, er det en fare for at du vil måtte leve resten av livet med dårligere lungekapasitet.

Hva er symptomer på slike sykdommer?

De fleste symptomer på luftveis- og lungesykdommer ligner på hverandre, og inkluderer ofte hoste. Har du konstant hoste, samt gjentatte infeksjoner i lunge og luftveier, bør du oppsøke en lege for å finne ut av om du har fått en av disse luftveis- og lungesykdommene, som kan være både langvarige og alvorlige plager. Symptomene på hver av disse er listet nedenfor:

Luftveis- og lungesykdommerSymptomer
KOLS:
 • Kronisk hoste
 • Oppspytt om morgenen
 • Tungpustet ved mild fysisk aktivitet
 • Hyppig lungebetennelse
 • Slimdannelse
 • Tetthet i brystet
 • Generelle pusteproblemer
Astma:
 • Tung og tett i brystet
 • Vanskeligheter med å puste
 • Pusting med pipelyder
 • Hoste
 • Kan forverres når man ligger nede og under fysisk aktivitet
Kronisk bronkitt:
 • Hoste
 • Smerter i brystet
 • Søvnproblemer
 • Slimproduksjon
 • Utmattelse, sår hals, muskelsmerter og hodepine kan også forekomme
Emfysem:
 • Tung pust
 • Pustevansker ved fysisk anstrengelse (i begynnelsen)
 • Pusteproblemer ved sitting/ligging etterhvert
 • Økt diameter av brystkassen
 • Blåfargede lepper, fingrer og øreflipper kan forekomme
Lungekreft:
 • Få, milde symptomer som varierer fra tilfelle til tilfelle
 • Røykhoste
 • Endret hostemønster
 • Kortpusthet
 • Blod i spyttet
 • Gjentagende luftveisinfeksjoner
 • Smerter i brystet og mellom skulderbladene

KOLS

Kronisk hoste og oppspytt om morgenen er tegn på KOLS. Ved mild fysisk anstrengelse vil du bli tungpustet og få hoste. Symptomer inkluderer også hyppig lungebetennelse, slimdannelsen, tetthet i brystet og generelle pusteproblemer. KOLS oppstår som regel etter 40-årsalderen.

Astma

Tung og tett i brystet, samt vanskeligheter med å puste ordentlig er symptomene på astma. Pipelyder når du puster er også vanlig. Et annet symptom kan være hoste. Det er vanlig at symptomene endrer seg fra dag til dag og de kan forverres når du ligger. Personer med astma kan også ha store vansker med å utføre fysiske aktiviteter.

Kronisk bronkitt

Bronkitt kan gi hoste, smerter i brystet og søvnproblemer. Går ikke dette over i løpet av noen uker, og du i tillegg røyker sigaretter, burde du sjekke deg for kronisk bronkitt. Kronisk bronkitt gir hoste og slimproduksjon. Disse symptomene varer vanligvis i minst 3 måneder og forekommer daglig. Tungpusthet, utmattelse, sår hals, muskelsmerter og hodepine kan også følge med.

Emfysem

Pasienter med lungeemfysem, eller bare emfysem, plages av tung pust. Til å begynne med opptrer pustevanskene bare ved fysiske anstrengelser, men senere vil man også få pusteproblemer når man sitter eller ligger. Personer med emfysem får ofte en økt diameter av brystkassen, og de kan få blåfargede lepper, fingrer og øreflipper på grunn av mangel på oksygen i blodet.

Lungekreft

Lungekreft blir ofte diagnostisert sent fordi den gir få og milde symptomer. Symptomene på lungekreft varierer fra person til person og er avhengig av svulstens beliggenhet og størrelse. De fleste pasienter har røykhoste og det er viktig å være oppmerksom på endret hostemønster. Andre symptomer kan være kortpustethet, blod i spyttet, gjentagende luftveisinfeksjoner, smerter i brystet og smerter mellom skulderblader.

Hva gjør jeg om jeg allerede har symptomer på noen av disse?

Du bør kontakt din fastlege for en undersøkelse dersom du opplever noen eller flere av disse symptomene. Det er også viktig at du oppsøker lege for å få hjelp til å slutte å røyke/bruke tobakk. Dersom du har symptomer på for eksempel KOLS, vil sykdommen utvikle seg saktere, dersom du stumper røyken for godt. Også fysisk kapasitet er vist å øke og mange opplever mindre symptomer og færre forverringer.

Det finnes mange gode behandlingsmetoder for røykeslutt. Ingen legemidler kan helbrede KOLS, men rett og tidlig behandling kan lindre symptomene og forsinke sykdomsutviklingen. Dette gjelder også for lungekreft.

Kilder:

Lær mer om snus- og røykeslutt:
Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert