> Røykeslutt > Champix > Vareniklin - Virkemiddelet i Champix

Vareniklin

Champix, med den aktive ingrediensen Vareniklin, ble utviklet som et hjelpemiddel for å hjelpe røykere i kampen om å stumpe røyken. Vareniklin virker ved å etterligne effekten av nikotin på hjernen og kroppen, uten å faktisk utlevere nikotin til kroppen. Som et resultat av dette, reduserer ikke bare røyksuget, men det bidrar også til å kvitte seg med abstinenssymptomer. Det anbefales generelt sett å bruke Champix (Vareniklin) som en del av et bli røyk-fri program som inkluderer støtte og veiledning fra en lege eller annet helsepersonell. Vareniklin er også effektiv i å bli snus-fri.

Hvordan virker Vareniklin

Det Vareniklin gjør er nettopp det at det griper inn med disse reseptorene i hjernen som blir stimulert av nikotin. (Nikotin er en av de primære giftstoffene tilstede i sigaretter som fester seg til reseptorene i hjernen og stimulerer de – som er hvordan nikotin har sin effekt.) Nikotin reseptorene er delvis stimulert av Vareniklin, som imiterer effekten av nikotin og derfor reduserer trangen til å røyke samt abstinenssymptomene som vanligvis ville oppstått når du slutter å røyke. Hva Vareniklin gjør i tillegg er å delvis hemme reseptorene og dermed stopper nikotinet fra å bli festet til reseptorene. Denne prosessen demper den avhengighetsskapende effekten av nikotin i røykere og snus-brukere som blir fristet til å ta seg en sigarett eller snus.

Hvor Effektiv er Vareniklin?

Sannsynligheten for at røykere og snus-avhengige med et ønske om å slutte er definitivt økt ved bruk av stoffet Vareniklin. Noen studier har blitt utført for å se på effekten av Vareniklin. I disse studiene ble Vareniklin sammenlignet med en placebo tablett hos røykere som ønsket å slutte å røyke. Resultatet av studiene viste at gjennomsnittlig ca. 21% røykere som tok Vareniklin klarte å slutte å røyke, mens kun 8% av de som fikk placebo tablettene klarte suksessfullt å bli røykfrie. Dermed ble det sett at å ta Vareniklin nesten dobler sannsynlighetene for suksess.

Hvordan tar man Champix?

Champix (Vareniklin) alene får deg ikke til å bli røykfri. Du må være innstilt på å slutte å røyke for å lykkes og bli kvitt røykevanene. Behandlingen bør brukes som en del av et mer omstridt bli-røykfri-program i kombinasjon med råd og støtte fra en lege, farmasøyt, sykepleier eller annet helsepersonell for å øke sjansene for å bli røykfri.

 • Vareniklin er et reseptbelagt medikament, og du trenger da en gyldig resept
 • Bestem deg for en dato hvor du ønsker å slutte å røyke
 • Behandlingen er vanligvis for 12 uker, men i noen tilfeller kan legen råde deg til å forlenge behandlingen avhengig av dine resultater
 • Begynn behandlingen en uke i forveien av slutt-datoen din slik at kroppen blir vant til legemiddelet. Det er vanligvis anbefalt å begynne med en 0,5mg dose en gang daglig i de 3 første dagene. To 0,5mg tabletter tas så fra fjerde til syvende dagen, etterfulgt av to 1mg tabletter om dagen de neste 11 ukene.
 • Hver dose bør tas etter et måltid med et fullt glass vann. Ideelt sett skal dosene tas etter frokost og kveldsmat.
 • Alltid kontakt din lege hvis du merker til noen bivirkninger. Hvis bivirkningene ikke er så alvorlig kan den kontrolleres ved å redusere doseringen.

Champix (Varenicline) - Bivirkninger

Mulige bivirkninger av vareniklin varierer fra milde til moderate. Mange pasienter opplever gjerne aldri noen bivirkninger ved bruk av Champix (Vareniklin).

Vanlige bivirkninger

 • Kvalme og hodepine
 • Forstoppelse
 • Utmattelse
 • Søvnløshet
 • Magesmerter og appetitt endringer
 • Svimmelhet
 • Tørr i munnen
 • Betennelse i tannkjøtt
 • Halsbrann
 • Utslett

Mindre vanlige bivirkninger

 • Allergiske hudreaksjoner som hevelse eller kløe, rødhet, utslett eller svie
 • Hevelse i nakken
 • Vanskeligheter for å puste

Dersom du opplever noen av de overnevnte bivirkningene bør du ta kontakt med en lege umiddelbart.

Sjeldne bivirkninger

 • Endring i adferd
 • Depresjon
 • Humørsvingninger og uro
 • Selvmordstanker

Hvis du opplever noen av disse bivirkningene bør du slutte å ta disse tablettene umiddelbart.

Hvem er ikke egnede brukere av Champix?

Generelt sett er Champix (Vareniklin) ansett å være et sikkert medikament for folk flest. Det er allikevel grupper som ikke burde bruke, eller bør ta en viss forsiktighet om de bruker dette legemiddelet. Personer med følgende vilkår bør ikke ta Vareniklin:

 • De som er under 18 år
 • Gravide eller ammende kvinner
 • Personer med alvorlige nyreproblemer
 • Pasienter med visse mentalhelse problemer
 • De som er intolerant eller allergisk mot ingredienser i Champix

Du bør alltid diskutere din helsetilstand og ta råd fra din lege eller annet helsepersonell for å vite om dette legemiddelet er egnet for din bruk.

Sammensetningen av Champix (Pfizer)

Hver 0,5 mg fimdrasjerte Champix tablett inneholder:

 • Virkestoffet vareniklin (0,5 mg som tartrat)
 • Cellulose, mikrokrystallinsk
 • Kalsiumhydrogenfosfat, vannfritt
 • Krysskarmellosenatrium
 • Silika, kolloidal vannfri
 • Magnesiumstearat
 • Hypromellose
 • Titandioksid E171
 • Makrogol 400
 • Triacetin

Hver 1 mg fimdrasjerte Champix tablett inneholder:

 • Virkestoffet vareniklin (1 mg som tartrat)
 • Cellulose, mikrokrystallinsk
 • Kalsiumhydrogenfosfat, vannfritt
 • Krysskarmellosenatrium
 • Silika, kolloidal vannfri
 • Magnesiumstearat
 • Indigokarmin aluminiumlake E132
 • Hypromellose
 • Titandioksid E171
 • Makrogol 400
 • Triacetin
Hvordan vi fungerer
Velg din behandling
Gjennomfør en
skriftlig konsultasjon
Legen foreskriver
en resept
Bestillingen levereres i
løpet av 2-7 virkedager
Levering inkludert